Kompetens- och organisationsutveckling Strategi

HR goes Digital - så stöttar HR förändringsresan som aldrig tar slut

Anna Kempe, HR-konsult på Talango 2018-05-21

”2018 räcker det inte längre med att HR digitaliserar sig själva och sina egna processer, nu är det dags att ta sig an uppdraget att stötta affärsverksamheten i sin digitalisering”. Med de orden öppnar moderatorn Tommie Cau eventet HR goes Digital på Epicenter i Stockholm den 17 maj. Hur HR bör arbeta för att möjliggöra digitalisering och de snabba förändringar som digitalisering innebär löpte som röd tråd genom hela eventet.

Livslångt lärande

Ständigt lärande är ett återkommande tema. Microsofts affärsutvecklare inom digital HR, Ulrika Jonsson, berättar om det interna förändringsarbetet för att förflytta kulturen från en plats där medarbetare ”know it all” mot ”learn it all” och hur det har förändrat i stort sett alla HR-processer. Flera exempel på hur lärande stimuleras delas under dagen, exempelvis Lunch & Learn eller Chat & Chew – olika interna format som uppmuntrar kunskapsdelning, nätverkande och samarbete. Också sociala plattformar som Slack eller Teams lyfts för att öppet och transparent dela material, kunskap och kompetens samt även sprida budskap, överbrygga distans och bjuda in till flervägskommunikation – med exempelvis vd. 

Täta pulsmätningar i organisationen

En hög förändringstakt ställer krav på frekventa engagemangsmätningar. Flera av talarna beskriver att de initierat enkla och täta mätningar för att kunna följa upp vad som fungerar och agera på behov i organisationerna. Frågor som ”Vad har varit roligast i veckan?” eller ”Har du bett om feedback idag?” aktiveras på regelbunden basis med syftet att själva svarandet också ska vara roligt och lustfyllt. Med AI-teknik kan följdfrågor automatiskt skickas ut till medarbetare som svarar högt eller lågt på vissa frågor. 

HR + marknad + IT = sant

Siri Wikander, Director of People Growth på Scandic, uppmuntrar HR att besöka sina IT- eller tech-team i verksamheten för att ta del av hur de arbetar med agila metoder som kanban, daily stand-ups, scrum eller retrospectives och bedöma om arbetssätten kan spridas i organisationen. Flera HR-chefer beskriver att de tillämpar dessa metoder i sina HR-team, bland annat Anna Fredrixon, Head of HR på Kry, som håller retrospectives med HR-teamet varje vecka utifrån frågorna: Hur effektiva har vi varit?, Hur roligt har vi haft? och Vad kan vi göra bättre? Vidare beskrivs samarbetet mellan HR, IT och marknad som en tydlig utvecklingspotential för HR-funktionen. Medarbetarupplevelsen är ett begrepp som förenar funktionerna tydligt och en god utgångspunkt för samarbete och prioriteringar.

Mod att testa och att våga misslyckas

Att våga och att testa är centralt i digitaliseringens era. Att börja någonstans, testa i liten skala, dra lärdomar och löpande förbättra är det arbetssätt som föreslås. Det är också viktigt att premiera initiativförmåga och ha en kultur som tillåter misslyckande. Epicenters Biohacker och Chief Disruption Officer Hannes Sjöblad berättar om hur hälsoarmband som introducerades i ett team ledde till helt nya samtal bland kollegor om sömn och sömnkvalitet. Eftersom sömn är vitalt för prestation så uppstod stora vinster i projektet, utan att vare sig kräva stora investeringar eller segdragna beslut.

På PwC infördes 2016 ett HR Tech Lab, ett medarbetardrivet initiativ av Joakim Karlsson, HR Tech & Innovation Manager. Syftet med ett HR Tech Lab är att proaktivt söka och testa digital teknik och nya verktyg, öka den digitala mognaden i verksamheten och stärka datadriven HR – där tillgänglig data används på rätt sätt. Digital signering av avtal och en chattbot som svarar på karriärfrågor på webbplatsen är exempel på leveranser från techlabbet. Det finns även många nya projekt på gång, bland annat idén om att HR borde ha en robot ”anställd” och AI-teknik som reducerar omedvetna fördomar i rekryteringsprocessen.  

Möjliggörare eller hot

AI-experten Ather Gattami vill gärna tona ned skrämselbilden av AI som ett hot och ser tekniken snarare som möjliggörare för att undanröja tråkiga arbetsuppgifter eller exempelvis införa 6-timmarsarbetsdag.

Charlotte Sundåker, tidigare vd på Hyper Island och numera rådgivare inom ledarskap och affärsutveckling, menar att människans fulla potential skulle kunna få större utrymme. Hon säger att vi är många som arbetar för verksamheter som startades i en annan tid, vars kulturer och arbetssätt inte är anpassade för nutiden och att digital transformation inte är annat än en kulturell transformation. Hon anser inte heller att det är något som vi blir klara med – utan en resa som inte har någon slutdestination.

Hjärnforskaren Katarina Gospic bidrar med ett neurovetenskapligt perspektiv på förändringsledningen som våra verksamheter behöver och där HR har goda förutsättningar att vara drivande. Eftersom vår hjärna inte har uppdaterats på 40 000 år så är den höga utvecklingstakten utmanande för människan. Vi är programmerade för kortsiktiga belöningar och för att undvika det som är främmande, vilket ställer höga krav på hur vi driver förändringsprocesser och hur vi skapar delmål och belöningar som ligger nära i tid.

Nyckeln till framtiden

För att övervinna hjärnans inbyggda motstånd i de snabba förändringarnas tid är det inte svårt att förstå att det krävs ledare som har förmågan att måla upp en ljus framtid och tydligt leda arbetet i den riktningen. Laila Pawak, vd för Singularity University, betonar att även om vår värld och vårt samhälle står inför stora utmaningar så har vi aldrig förr haft så stora möjligheter att påverka vår egen framtid. Vad vi gör med den möjligheten och det ansvaret är enligt Laila en kritisk fråga. Hon betonar att “The future we create depends on the challenges we dare to take on today”. 

Alla möjligheter som realiseras med ny teknik kommer förstås även att leda verksamheten mot alltfler etiska frågeställningar: bara för att vi kan göra det, är det då rätt att göra det – och om ja; hur gör vi det? Här krävs återigen tydliga värderingar och förmågan att se saker i ett större perspektiv än sin egen verksamhet.

 

Relaterat

  • På vårt seminarium "HRs roll för digitaliseringen" kan du fördjupa dig ytterligare i den digitala transformationen och hur HR kan bidra till denna.
  • Få stöd i ditt digitala Talent managment-arbete med det anpassningsbara och användarvänliga HR-systemet Comaea.
  • Ge cheferna ett digitalt stöd för HR-frågor med vår tjänst Chefsportalen.
  • Hur ser den digitala arbetsplatsen ut hos er? Ladda ner vår guide "Framtidens digitala arbetsplats" för att lägga grunden. 
  • Hur kommer vi hålla möten i framtiden, digitalt eller fysiskt? Läs Sofias blogginlägg på temat.
TILL TOPPEN AV SIDAN