Kompetens- och organisationsutveckling Strategi

HR goes digital – bokstavligen

Anna Kempe, Head of Content & Seminars 2017-05-16

Torsdagen den 11:e maj genomförde Edge HR seminariet ”HR goes Digital” på Fotografiska i Stockholm. Syftet med dagen var att uppmuntra, inspirera och hjälpa HR att ta sig an digitaliseringens möjligheter. Det samstämmiga budskapet under dagen handlade om nyfikenhet, mod och vikten av att ta ett steg i taget.

”Alla kommer att påverkas av tekniken bakom Pokemon Go”

Påståendet kom från Johanna Frelin, vd på Tengbom som prisats för årets mest innovativa ledarskap. Johanna öppnade dagen med att betona att HR som funktion aldrig varit viktigare och beskrev de starkaste trenderna just nu:  

  • De ”digitala infödingarnas” inträde på arbetsmarknaden – hur lever vi upp till deras förväntningar?
  • Automatiseringen – vilka arbeten/uppgifter försvinner och vilka blir kvar? Frågan går inte upp i rök bara för att vi är rädda för den!
  • Delningsekonomin – hur skapas nya värden utan att vi måste äga en massa saker?

Digitaliseringen är en resa som aldrig tar slut

Det blir förstås ofrånkomligt att inte beröra verktyg och systemstöd på temat digitalisering. Det viktigaste att tänka på, enligt framtidspanelen, är att inte låsa in sig i lösningar som inte går att vidareutveckla.

Rådet är att ”prototypa” också inom HR och kontinuerligt lära av användare och uppnådda resultat, för att successivt förfina och anpassa de verktyg man använder. Det finns heller inget egenvärde i att digitalisera allt; det är lika viktigt att veta när man inte ska använda digitala verktyg. Dessutom finns finurliga lösningar som är helt gratis, exempelvis Trello som kan användas för rekryteringsprocessen. En konkret råd till alla HR-avdelningar är att vara de som internt räcker upp handen för att testa nya program eller arbetssätt. Gå utanför komfortzonen och våga testa!

Kan en robot ersätta chefen?

Frågan om en robot kan ersätta chefens roll i framtiden debatterades av såväl förespråkare som skeptiker. IBM som forskat på ämnet berättade att en robot med kognitiva förmågor absolut kan ge vägledning och råd, men ju mer känsliga och förtroliga frågeställningarna blir, desto svårare för en robot att åta sig uppdraget. På plats både som talare på scen och under minglet var roboten Pepper – ett livs levande (?) exempel på en framtida arbetskamrat?

Den viktiga medarbetarupplevelsen

Värdet av en riktigt bra medarbetarupplevelse och hur det hänger ihop med digitaliseringen gick som en röd tråd genom programmet.

Under dagen gavs exempel på teknik som serverar medarbetare förslag på karriärsteg, baserades på deras kompetenser och andras karriärresor inom samma organisation. Det gavs även förslag på hur engagemanget kan ökas genom att koppla samman personliga värderingar med verksamhetens värderingar. Gamification, appar för feedback och digital hälsoutveckling diskuterades, liksom möjligheterna att använda all HR-data som samlas in i olika verktyg till prediktiv analys och mer faktabaserade beslut.

Dagen avslutades med en inblick i VR-tekniken och en diskussion kring hur den kan användas inom HR-området och för att förstärka medarbetarupplevelsen; Ett sätt att besöka verksamhetens alla delar, utan att resa? En virtuell onboarding innan medarbetarens första anställningsdag? Eller som led i rekryteringsprocessen?

Innan dagen var slut fick alla deltagare chans att själva uppleva VR-tekniken – och redan där var den digitala resan igång!  

 

Relaterat

  • Missa inte vår utbildning om den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som ersätter personuppgiftslagen (PUL) 25 maj 2018.
  • Digitala "vykort" kan vara ett bra sätt att visa varandra uppskattning - läs blogginlägget Det mesta vi gör, det gör vi bra!
  • Den digitala tjänsten Origo är ett praktiskt stöd för alla som har HR- eller personalansvar.
TILL TOPPEN AV SIDAN