Strategi

HR-analytics – var ska du börja och varför?

Hanna Hallin, Netsurvey 2016-02-26

Alla pratar om HR analytics – färre vet hur de ska börja och vad de kan få ut av det. En enkel definition av analytics är att det handlar om att använda medarbetardata på nya sätt med betoning på proaktivitet snarare än uppföljning.

För oss inom HR kan HR analytics, rätt använt, fylla flera funktioner: Det är ett verktyg som hjälper HR att göra sitt jobb bättre samtidigt som det gör det lättare att få gehör för vikten av att arbeta med frågor som engagemang och ledarskap. Ett sätt att göra det på är att konkret påvisa de samband som de flesta av oss instinktivt vet finns: Engagerade medarbetare skapar mer lojala kunder och är mer produktiva och lönsamma.

Perspektiv och effekt på affärsvärde

Att använda HR analytics betyder för HR en möjlighet att göra mer av data ni redan har. Jag gissar att de flesta av er redan gör en medarbetarundersökning? Och det finns säkert redan en kundundersökning? Lönsamhet mäter ni garanterat. När den här informationen analyseras tillsammans går det att se hur de olika delarna och nyckeltalen sitter ihop och vad som driver vad. Därmed kan ni också se vad ni behöver fokusera på för att påverka viktiga nyckeltal såsom produktivitet, lönsamhet eller kundlojalitet.

Vi har i studier visat att engagerade medarbetare har mer lojala kunder och att grupper med bra arbetsmiljö och utmärkta chefer är mer lönsamma än andra grupper.

Graf: grupper som har bra chefer är mer lönsamma

På strategisk nivå visar resultatet av en sambandsanalys ofta hur mycket mer lönsamma de engagerade grupperna eller de med starka chefer är, och vilka ledaregenskaper som ligger bakom medarbetarnas förtroende och engagemang. Det ger HR starka argument för investeringar i ledarskap. Analysen visar också vilka faktorer i arbetsmiljön som har störst påverkan på medarbetarnas förmåga att leverera strålande kundupplevelser och igen – ger HR starka argument för att dra igång initiativ som förbättrar de områden som påverkar medarbetarnas engagemang, och därmed förmåga att leverera fantastiska kundupplevelser, mest.

På en operativ nivå handlar det om att göra resultatet lätt att agera på i hela organisationer. För att skapa ett ägarskap över resultaten behöver de vara relevanta för just den enhet som ska jobba med dem. Alla arbetsgrupper ska veta vad som är viktigast för just dem att förändra för att förbättra arbetsmiljö, öka engagemanget och produktiviteten och få bättre förutsättningar att göra kunderna ännu lite mer nöjda och lojala.

Om ni vill veta mer om hur ni kan göra mer av den data ni redan har kan ni ladda ner vår guide ”Påverka kundupplevelsen genom stärkta medarbetarrelationer”. Den hjälper er förstå hur ni kan dra nytta av att förstå sambanden mellan engagerade medarbetare, lojala kunder och högre produktivitet och lönsamhet och vilka verktyg som hjälper er att få hela organisationen, från chef till medarbetare, att agera på insikterna.

TILL TOPPEN AV SIDAN