Ledarskap

Vad är hållbart ledarskap?

2017-08-25

Med ett hållbart ledarskap fylls medarbetarnas kompetens och energidepåer löpande och förmågan att hantera osäkerhet och förändring stärks. Vi vill med vår heldag Hållbart ledarskap inspirera HR och ledare att förbättra förutsättningarna för sina medarbetare att skapa goda resultat om och om igen. 

Under ledning av vår moderator Ami Hemviken får vi ta del av spännande forskning, praktiska tips, mycket inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte för att utveckla det hållbara ledarskapet på våra arbetsplatser. Gemensamt för alla våra talare under dagen är att alla strävar efter att skapa arbetsplatser som stärker både individer och organisationer att prestera bättre - om och om igen.

Nedan ger vår talare Gergio Grossi, docent i medicinsk psykologi & legitimerad psykoterapeut på Stressmottagningen, svar på några frågor kring hållbart ledarskap. 

Vad är hållbart ledarskap?
För mig är det när chefen är ett levande exempel på hur företagets intressen går att kombinera med en balanserad livsstil. Därigenom kan han/hon inspirera medarbetarna att arbeta effektivt och engagerat med bibehållen hälsa och livskvalitet.
 
Vad är utmaningen med den arbetsrelaterade stressen för er på Stressmottagningen?
Eftersom vi jobbar med rehab ser vi det som en viktig utmaning att kunna skapa goda förutsättningar för våra patienters hållbara arbetsåtergång.
 
Vad ser du fram emot under dagen?
Att dela med mig av det jag kan och att inspireras av kunniga personer!

Den 28 september genomför vi seminariet Hållbart ledarskap - för hållbara resultat där Gerogio är en av flera inspirerande talare. 

Relaterat

TILL TOPPEN AV SIDAN