Kompetens- och organisationsutveckling

Har flitens lampa slocknat?

2015-01-07

Samtidigt som det rapporteras om ökad stress och ett högt tempo i arbetslivet så visar forskning att anställda ägnar flera timmar arbetstid om dagen åt annat än arbete.

Statistik från såväl Europa som USA visar att anställda använder i snitt mellan 30 minuter och tre timmar av arbetstiden till ”tomt arbete”, det vill säga aktiviteter som inte har med jobbet att göra. De slösurfar på nätet, tar långa fikapauser, ringer privata samtal, skriver privata mejl och mycket annat.

I en nyligen framlagd avhandling Empty labor: Subjectivity and idleness at work har Roland Paulsen, sociolog vid Lunds universitet, undersökt fenomenet genom att intervjua sammanlagt 43 personer som uppger att de ägnar minst halva arbetstiden åt annat än arbete. I kombination med den forskning som visar att vi i snitt ägnar ett par timmar av arbetsdagen åt annat än jobb så uppstår ett antal frågeställningar. Hur och varför ”maskar” människor på jobbet? Hur kan detta fenomen existera samtidigt som det larmas om stress och utbrändhet?

De personer Roland Paulsen har intervjuat uppger bland annat att de uppfattar arbetet som meningslöst och tråkigt, eller att de inte har tillräckligt med arbetsuppgifter. Övervakning och kontroll kan vara en lösning på problemet, men det är troligen mer effektivt att arbeta med företagskulturen och medarbetarnas egen utveckling för att skapa engagemang och en känsla av meningsfullhet.

Källa: www.svd.se

TILL TOPPEN AV SIDAN