Arbetsrätt

Guidad tur i arbetsrätt med Tommy Iseskog

Anna Hahn von Dorsche, Content Manager 2017-09-04

För 27:e året i rad genomförde vi på Edge HR förra veckan TIAN-dagen med arbetsrättsexpert Tommy Iseskog. Under en heldag på Waterfront i Stockholm förklarade Tommy vad nya lagar och regler innebär samt vad som är på gång inom arbetsrätten framöver. Han kommenterade även särskilt intressanta domar från Arbetsdomstolen.

Ändring i diskrimineringslagen

En viktig punkt i programmet under dagen var de nya reglerna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen som började gälla 1 januari 2017. De nya reglerna kräver att arbetsgivaren genomför en kartläggning av risker för diskriminering på arbetsplatsen. Kartläggningen ska omfatta områdena:

  1. arbetsförhållandena, det vill säga arbetsmiljön
  2. rekrytering och befordran
  3. utbildning och annan kompe­tensutveckling
  4. löner och andra anställnings­villkor
  5. möjligheten att förena arbete och föräldraskap

Efter kartläggningen ska det göras en analys av orsaker till dessa risker. Därefter ska arbetsgivaren planera och genomföra åtgärder och sedan utvärdera samt följa upp dessa.

 – Om det finns en risk för diskriminering i er verksamhet måste ni fråga er själva om det är lämpligt att göra som ni gör, varför ni gör som ni gör och om ni har ett berättigat syfte att göra så, förklarade Tommy.

Ändringen i diskrimineringslagen innebär också att alla arbetsgivare årligen ska göra en lönekartläggning.

Skärpta och tydligare regler för hantering av personuppgifter

En annan viktig punkt på TIAN-dagen gällde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som i maj nästa år kommer att ersätta personuppgiftslagen (PUL). De nya reglerna ställer högre krav på hur arbetsgivare hanterar personuppgifter i verksamheten, Tommy poängterade dock att det inte är fråga om en ny värld.

 – Den nya förordningen innebär inte att allt blir annorlunda. Mycket av det som idag finns med i nuvarande regler kommer också att finnas med i GDPR, men reglerna blir tydligare med skärpta krav, förklarade han. 

Tommy tipsade om att arbetsgivare bör fundera en gång extra kring varför man sparar vissa personuppgifter och om det är nödvändigt att göra det.

Nya visselblåsarlagen och lag om meddelarskydd

Den nya lagen om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (visselblåsarlagen) trädde i kraft 1 januari 2017. Lagen innebär inga ytterligare visselblåsarrättigheter, syftet med lagen är att skydda medarbetare som påtalar allvarliga händelser eller förhållanden mot repressalier. Om en arbetstagare påstår att hen blivit utsatt för repressalier är det upp till arbetsgivaren att motbevisa att det inte stämmer.

Tommy berättar även om den nya lagen om meddelarskydd för vissa privatanställda.

 – Meddelandeskyddet innebär även ett efterforskningsförbud. Det behöver inte handla om att arbetsgivaren anlitar en detektiv för att ta reda på vem som lämnat ut uppgifter, det är inte ens tillåtet att själv ställa frågan ”Vem har pratat med media?”.

Många frågor och personliga svar

Under dagen fanns möjligheten att ställa frågor till Tommy via mobilen. De mest intressanta frågorna besvarades på scen, bland annat frågan om när arbetsgivaren har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar och kan avsluta anställningen.

Frågorna som inte hanns med kommer Tommy att besvara i efterhand och både frågor och svar publiceras inom kort på edgehr.se.

 

Relaterat

TILL TOPPEN AV SIDAN