Mångfald och diskriminering Rekrytering

Granska dina platsannonser för att öka mångfalden!

2016-05-24

Seher Yilmaz, ordförande för Rättviseförmedlingen, delar med sig av fem vanliga fallgropar vad gäller platsannonser.

  • "Du ska ha minst fem års erfarenhet"

Varför krävs just fem år? Den meriten i sig innebär inte att man kommer att vara bra på sitt jobb! Specificera istället vilka kompetenser som kandidaten behöver ha eller vilka arbetsuppgifter hen ska ha utfört.

  • "Vi söker en lyhörd person med självinsikt"

Hur ska arbetsgivaren mäta eller utvärdera det här för en rättvis process? Definiera tydligt vad ni menar med egenskaper, och bestäm hur de ska utvärderas i en rekryteringsprocess! 

  • "Vi ser gärna kvinnliga sökande"

Ovan väcker frågor om varför det inte finns några kvinnor på arbetsplatsen, och om arbetet/miljön blir svårare som kvinna? Berätta istället om det aktiva mångfaldsarbetet som bedrivs på arbetsplatsen!

  • "Kom förbi på en kaffe"

Är det en riktig invit eller bara ett sätt att visa hur välkomnande och spontan man är? Om det är en riktig invit, ska man bara knacka på någon dag och be om en fika? Det låter sig endast göras om man bor nära, och om man är en social övermänniska. Det går att hitta andra sätt att beskriva kulturen i en platsannnons.  

  • "Urval och intervjuer sker löpande"

Är det först till kvarn som gäller för den här rekryteringen? Ett sådant arbetssätt premierar den som är snabb på att skriva. Om du har bråttom med din rekrytering, sätt sista ansökningsdagen efter en vecka – det är både ärligare och mer rättvist!

Seher fastslår att det handlar om att veta varför man skriver som man gör så att det verkligen är relevant och inte begränsar urvalet!

Ovan tips delades i veckan på Sveriges HR-förenings frukostseminarium på temat ”Att rekrytera med ett mångfaldsperspektiv”.

TILL TOPPEN AV SIDAN