Strategi

Goda medarbetarrelationer ger belöning på sista raden!

2017-02-07

Nästan alla håller med om att medarbetarna är företagets viktigaste resurs, men alla lever inte som de lär. Ibland behövs det hårda siffror för att frågorna ska få det fokus de förtjänar. Analysföretaget Netsurvey har analyserat ekonomisk data tillsammans med data från medarbetarundersökningar, för att tydliggöra de ekonomiska sambanden.

I analysen jämförs företag som har strålande medarbetarrelationer med övriga företag och det är tydligt att de som arbetar dedikerat med att öka medarbetarengagemanget får sin belöning på sista raden i företagets resultaträkning.

Översta grafen visar hur lönsamheten skiljer sig 4,1 procentenheter mellan de 10 procent av företagen som är högpresterande vad gäller medarbetarrelationer och resterande 90 procent. I den andra grafen kan vi se att företag som tar sina medarbetarrelationer på allvar också har högre tillväxt.

Ta del av flera slutsatser från analysen genom att ladda ned hela rapporten Argumenten du behöver för att göra HR-frågorna till företagets viktigaste frågor.

 

TILL TOPPEN AV SIDAN