Kompetens- och organisationsutveckling Ledarskap

Från ”me” till ”we” – självledarskapets koppling till starka team

Nathalie Berthelius, Chief People and Culture Officer, Wise Group 2018-04-11

Definitionen av ett team är en grupp individer som samarbetar för att nå ett gemensamt mål. Vinnarna blir de företag som kan konsten att, genom visionen, locka fram medarbetarnas individuella motivation och engagemang samt möjliggöra mål som rimmar med visionen. Hur får man det att hända och vilka fördelar ger det i praktiken?

Många ledare har upplevt frustration över att medarbetare frågar om vart företaget är på väg och vilka målen längs resan är, fastän målen kommunicerats kontinuerligt i olika forum. Det är samtidigt sällan som medarbetarna fått möjlighet att medverka i framtagandet av vision och mål i samma utsträckning som företagsledningen, därför är det inte heller märkligt att förståelsen och engagemanget för vision och mål haltar och upplevs otydliga i många organisationer. Det blir svårare att känna syfte och självbestämmande samt att koppla detta till sin egen utveckling, vilket är de tre bevisade nyckelfaktorerna till motivation och engagemang.

Engagerade medarbetare ser möjligheter istället för problem, utvecklar innovativa lösningar och produkter, bryr sig om kunderna och skapar ett positivt klimat. I organisationer där engagemanget är högt är

  • Sjukfrånvaron 37% lägre
  • Personalomsättningen 65% lägre
  • Risken för att göra fel i arbetet 41% lägre
  • Produktiviteten 21% högre

Med andra ord är engagemang en avgörande faktor för organisationens innovationskraft, resultat och såväl organisationens som medarbetarnas hållbarhet.

Skapa rätt förutsättningar för engagemang

Det största hotet mot innovativ utvecklingsförmåga och starkt engagemang kommer inte externt ifrån. De bottnar istället oftast i internpolitik och en kultur som inte tillåter misslyckanden, idéer utifrån och/eller förändring. Högpresterande och välmående team består av engagerade ”självledare”, som tillsammans får utrymme att analysera olika synvinklar och vars samlade erfarenheter frigör innovativa idéer. Sluta därför att lägga energi på att försöka motivera och engagera medarbetarna genom allmän, ihärdig kommunikation kring företagets vision och mål – skapa istället förutsättningar så att medarbetare kan hitta egen motivation och eget engagemang.

Vilken kultur präglar ditt företag och vilka förutsättningar kan du/ditt team skapa för att fostra och locka fler självledare och därigenom bygga starka team?


Human Growth Award 2018Tillhör du eller någon du känner ett inspirerande HR-team?

Nominera det team (kanske ditt?) som du tycker ska få årets HR-utmärkelse ”2018 års HR-team” på www.humangrowthaward.com, senast 11 maj. Här kan du även inspireras av det arbetet som förra årets finalister Nordic Choice Hotels, Rusta och Santander Consumer Bank bidragit med.

 

Källor: Brilliant Future AB, Daniel H. Pink, Wall Street Journal

TILL TOPPEN AV SIDAN