Kompetens- och organisationsutveckling Strategi

Framtidsspaning 4: Nya verktyg för effektiv peformance management

Anna Kempe, Head of Content & Seminars 2017-02-15

Så påverkas HR-agendan 2017, del 4. Allt blir digitalt! Så sammanfattas de förändringar som förutspås påverka HR- och talangagendan allra mest under 2017. I en serie av korta artiklar sammanfattar vi på Edge HR den högaktuella rapporten Predictions for 2017 av Bersin by Deloitte.

Förändringarna som nu kraftigt utvecklar området performance management handlar en hel del om nya generationers intåg på arbetsmarknaden, men också om en förändrad syn på ledarskap. Medarbetare av idag vill bli ”empowered” snarare än detaljstyrd, vill ge feedback till sina chefer – inte vänta för att få feedback en gång per år, och vill regelbundet diskutera sina mål samt få inblick i andras mål.

Denna trend har varat under lång tid men först nu så börjar mjukvarumarknaden kunna tillgodose de behoven som finns för en mer kontinuerlig och anpassningsbar process. Mål kan revideras och delas med andra, liksom utvecklingsplaner. Flera olika feedback-källor finns tillgängliga och föder in fokus på lärande och utveckling. Att utvärdera prestationer har varit ett fenomen som kritiserats hårt, men enligt Bersin by Deloitte är ratingen inte kärnan i problematiken utan snarare att processen måste levandegöras i vardagen och få ett mycket tydligare utvecklingsfokus.

 

Om artikelserien Så påverkas HR-agendan 2017

Teknologin har inte bara förändrat våra liv utan också våra organisationer, menar artikelförfattaren Josh Bersin. Deloittes forskning visar att det råder en hög grad av osäkerhet bland företagsledningar kring vilken organisation, vilket ledarskap och vilka kompetenser som krävs idag. Den digitala eran innebär nya synsätt på både HR och ledarskap.

Alla artiklar i serien: 

 

Relaterat

  • I den digitala tjänsten Strategisk HR finns bland annat ett stort avsnitt om vad perfomance management innebär, hur det kan implementeras i en verksamhet och vilka positiva effekter det ger för både medarbetare och verksamhet.
  • Ladda ner vår guide: Kom igång med performance management
TILL TOPPEN AV SIDAN