Arbetsmiljö

Fortsatt fokus på arbetsmiljö under 2016

2015-12-15

Arbetsmiljö är det HR-område som flest företag och organisationer kommer att prioritera under nästa år, därefter kommer ledarutveckling och kompetensutveckling. Det visar en undersökning som vi på Edge HR har gjort under december 2015.

Enligt undersökningen kommer 44 procent av de svarande att fokusera på arbetsmiljö under år 2016, vilket är nästan samma siffra som förra året (43 procent). Precis som förra året hamnar ledarutveckling på en andraplats med nästan 33 procent (26 procent förra året).

När Arbetsmiljöverket besökte 1700 arbetsplatser i Sverige förra året visade det sig att ett förebyggande arbetsmiljöarbete saknades på så många som sex av tio arbetsplatser. Den 31 mars träder den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft, vilket ställer ännu högre krav på ett förebyggande och aktivt arbetsmiljöarbete. Föreskriften innehåller regler om arbetsbelastning, arbetstider, kränkande särbehandling samt ledarskap och utbildning.

Även i fritextsvaren nämns den nya föreskriften som ett fokusområde. Många svarar också att de ska arbeta för en minskad sjukfrånvaro samt fokusera på organisationsförändringar.

Fokusområden topp 10

425 personer svarade på frågan "Vilken/vilka HR-frågor kommer ni att fokusera mest på under 2016?". Det fanns 17 olika svarsalternativ att välja på och varje person kunde kryssa för max tre av dem. Majoriteten av de som svarat är HR-chef/HR-ansvarig (35 procent) eller HR Business Partner/HR-specialist (26 procent). I diagrammet till höger visas de tio områden som fick flest röster.

 

TILL TOPPEN AV SIDAN