Kompetens- och organisationsutveckling Strategi

Förändring – HR som möjliggörare eller bromskloss?

Sofie af Ekenstam, Head of Content & Seminars 2018-11-14

Eventet Passion HR samlade den 6 november stora delar av HR-Sverige för några passionerade timmar på Rival i Stockholm. Det var många talare som förärade oss sin närvaro och syn på HR: Möjligheter – och begränsningar. Samt ledarskapets betydelse för verksamheten, där HR innehar en essentiell roll.

Temat för dagen var förändring. Hur förhåller vi oss till förändring och hur hanterar vi det i våra organisationer och som individer? Vad spelar tekniken för roll i detta?

När Niclas Smedberg, VD för Edge HR, hade hälsat välkommen på scen, inledde moderatorn Titti Schultz med att berätta att HR tar i det som ingen annan vill ta varefter Anna Kinberg Batra äntrade scenen och berättade om åren som partiledare, då det blåste både med- och motvind. Hon menar att det är fyra viktiga faktorer på ”O” som bidrog till det scenariot som skapades – med följden att hon valde att avgå efter bara drygt två år som partiledare för Moderaterna.

  • Otydlighet. I mandat och ansvar.
  • Osäkerhet. Vad händer i omvärlden, och inte minst på den globala arenan?
  • Oh ja- kön spelar roll. Män blir bedömda efter vad de gör, kvinnor efter sin uppenbarelse eller till exempel efter hur de är klädda.
  • Otålighet. Förändringen kommer att gå fort och digitaliseringen kommer att rita om våra landskapskartor.

Att befolka ett nytt varumärke

Efter Anna Kinberg Batras tid på scen var det Lina Cavalli, Chief HR Officer inom Aspiakoncernen, som klev upp och i sin tur berättade om när Aspia blev Aspia (tidigare verksamhetsområden hos PwC, KPMG och DLN) och om processen att befolka ett helt nytt varumärke. Hur får man ihop 1450 anställda från olika organisationer till en? Lina betonade tre viktiga steg som de arbetade med.

 – Steg ett är att vara tydlig i kommunikationen. Vi intervjuade ett 40-tal medarbetare och det blev tydligt att vi behövde bygga ett employer brand. Det handlade där och då om att prioritera, planera och lyfta blicken – om att skapa framtidstro.

Steg två i detta var att skapa framgångsrik integration med olika anställda med sinsemellan olika förmånspaket, olika arbetsrätt och olika kultur. Steg tre handlade om kraften att arbeta tillsammans. Att involvera – inte enbart informera, samt att orka hålla ut och att våga testa sig fram. På Aspia gjorde man detta genom att arbeta med ”Jag-beteenden ” och ”Vi-beteenden”.  

På Jobbet-podden intervjuar Ingrid Höög och Boel Sjöstrand

På jobbet-poddens Johan Segergren och Kristina Vallin sände live från scenen med gästerna Boel Sjöstrand, VD för Wise Professionals, och Ingrid Höög, VD för Wise Group, på temat ”Trygghet i förändring”. Boel Sjöstrand menade att hon personligen anser att förändring är jobbigt, och att det får vara okej att anse att det är det också. Hon betonade även vikten av att vara ”gängledare” – en ledare mitt bland sina medarbetare som snarare pekar ut riktningen än kommer med färdiga direktiv. Ingrid Höög adderade även vikten av empatiskt ledarskap, och att få tillåtas vara den man är – vilket innebär att alla andra också får vara det.

Hur #metoo präglade samhället och HR-arbetet

Vi guidades också av Samir Törnblad, HR Chef för TV4, i hur mediekanalen arbetade med ”Från Kaos till Nollvision” för att hantera följderna av det som kom fram kring #metoo-kampanjen hösten 2017. Det Samir Törnblad särskilt framhöll var stoltheten i att TV4 granskades av sin egen redaktion, men också hur han efteråt uppmanar andra organisationer att fortare informera internt, involvera facket och att orka zooma ut.

Mångfald och Inkludering

Sofia Falk är den före detta underrättelseofficeren som tröttande på de patriarkala strukturer hon identifierade i både det militära och därefter även i näringslivet och beslöt sig för att göra något åt det. Via en film skickade hon en hälsning och betonade vikten av mångfald och inkludering samt att det är inte är HR ensamt som ska driva dessa frågor. Ledningsgruppen och alla övriga medarbetare behöver tillsammans driva förändringen.

Varken talang eller intelligens skapar framgång – utan GRIT

Är det så att vi idag premierar framgång – men inte ansträngning? Denna fråga ställdes av Paulin Larsen Berglöf som hänvisade till senaste forskningen från Angela Duckworth och Torkel Klingberg kring GRIT, ett icke-kognitivt karaktärsdrag. GRIT kännetecknas av ihärdighet, passion, kämpaglöd, långsiktighet och en uthållighet som gör att man reser sig upp, trots motgångar. Vid framgångar utröns och analyseras istället framgången – det vill säga varför blev något en framgång?

Att ha ett ”growth mindset” istället för ett ”fixed mindset”, innebär att lärandeprocessen är viktigast. Paulin Larsen Berglöf menar att det krävs en stor medvetenhet för att lyckas gå mot ett ”growth mindset”. Utöver tankarna kring GRIT och ”growth mindset” är det svårt att åstadkomma verklig förändring om vi inte arbetar med feedback. Idag anser 70 procent av alla anställda att de inte får tillräckligt med feedback. Detta är värt att ha i åtanke då feedback också ger 30 gånger större möjligheter att skapa engagerade medarbetare och tillväxt.

Det empatiska ledarskapet

Från Kavli kom VD:n Gerhard Bley som betonade vikten av det empatiska ledarskapet, vilket han även har skrivit en bok om. Varje år skänker Kavli, som ägs av en stiftelse sedan 50 år tillbaka, 125 miljoner kronor till välgörande ändamål inom humaniora, kultur och forskning. Det empatiska ledarskapet handlar om att tänka holistiskt. Internt på Kavli används därför begreppet Balanced Life Card – vikten av att inte vara sitt jobb, utan att istället sträva efter balans. Det handlar också om att möta människor där de är. Den mekaniska delen av ledarskapet räcker inte.

Prisutdelning - Human Growth Award 2018

Under eftermiddagen var det dags för årets stora prisutdelning från Wise Group. Vinnaren av Human Growth Award - Årets HR-team - utsågs bland finalisterna Kry, Sveriges Radio och Gröna Lund. De sistnämna gick vinnande ur årets tävling för sitt viktiga HR-arbete där man bland annat satsar på att få fler nyanlända att komma i arbete och dessutom har 800 återkommande medarbetare varje år. Stort grattis!

Robotarna som tar över HR-arbetet?

Sist ut för dagen var robotforskaren Danica Kragic, professor i datalogi vid KTH. Hon menar att alla arbeten där en robot kan lära sig hur uppgiften utförs – kommer att ersättas av densamma. Typiska arbetsuppgifter som är repetitiva och som genomförs på rutin är exempel där en robot i framtiden kan ta över.  Den utvecklade teknologin kommer att innebära samhällsförbättringar såsom att kunna mäta vad som händer inuti kroppen – vid exempelvis stress. Samt hur vi på ett bättre sätt kan bygga proteser som är kompatibla med biomaterial. Danica Kragic berättade också att det är färdigheter som kommer att förändras – inte professioner. Hon uppmanade oss att tänka på att det inte handlar om nästa generation – utan om oss och att vi behöver omfamna tekniken. Nu.

Slutligen tog Micke Tornving plats på scenen och avslutade dagen med ett brandtal till HR. Till pampig bakgrundsmusik och stående ovationer slog han ett slag för HR som heroiskt löser alla medarbetares problem och som är de stora hjältarna att se upp till. HR är, enligt Tornving, framtidens hopp – och vi är benägna att hålla med!

 

Relaterat

TILL TOPPEN AV SIDAN