Arbetsmiljö Strategi

Fokus på arbetsmiljö och digitalisering under 2018

Anna Hahn von Dorsche, Content Manager 2017-12-18

Edge HR:s årliga kundundersökning visar att många arbetsgivare kommer att fortsätta prioritera arbetsmiljöarbetet under nästa år. Många av de tillfrågade personerna anger även att de kommer att fokusera på digitalisering och systemstöd.

438 personer svarade under första veckorna i november på frågan ”Vilken/vilka HR-frågor kommer ni att fokusera mest på under 2018?”. Precis som tidigare år ligger arbetsmiljö i topp på mångas prioriteringslista inför nästa år, 44 procent anger att det är ett fokusområde för 2018. Svarsalternativet Digitalisering och systemstöd började klättra i listan redan förra året och har i årets undersökning fortsatt uppåt - från förra årets femteplats till en andraplats, vilket innebär att det är ett högaktuellt område på allt fler arbetsplatser. Många som förklarar att det är arbetet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som är anledning till denna prioritering. Flera anger även att de vill undersöka digitaliseringens möjligheter och att de står inför organisationsförändring som kräver bättre systemstöd.

Andra områden som kommer att få mycket högre fokus under 2018 än de hade 2017 är likabehandling/jämställdhet/mångfald och employer branding, däremot verkar inte hälsa och friskvård vara lika aktuellt framöver jämfört med förra undersökningen. Även alternativet Rekrytering har sjunkit, men det resultatet påverkas troligtvis av är att det i år även gick att välja Kompetensförsörjning vilket ligger högt upp i listan över nästa års fokusomåden. I fritextsvaren är det många som anger att de behöver hitta nya medarbetare samt se över sin kompetensförsörjning.

Fokusområden topp 10

Det fanns total 18 olika svarsalternativ att välja på, i diagrammet nedan visas de 10 högst rankade områdena.

 

Relaterat

TILL TOPPEN AV SIDAN