Det kostar att vara kvinna

Anna Kempe, Head of Content & Seminars 2015-11-02

Det kostar över en halv miljon kronor att vara kvinna enligt Medlingsinstitutet. I ett räkneexempel beskriver Medlingsinstitutet vilka ekonomiska konsekvenserna det får om en kvinna har 98 procent av hennes manliga kollegas lön under ett helt yrkesliv. Den på månadsbasis lilla skillnaden kollegorna emellan (700 kronor i detta exempel) ackumuleras till 526 000 kronor omräknat till dagens penningvärde.

Det kostar alltså närmare bestämt 526 000 kronor att vara kvinna i Sverige idag. Om inte löneskillnaden är större än 98 procent, för då kostar det mer. Eller om vi tar hänsyn till pensionsavsättningar – då kostar det också mer.

Medlingsinstitutet senaste rapport visar att den faktiska löneskillnaden mellan män och kvinnor idag är fem procent. Då har skillnader i yrke, sektor, utbildning, ålder och arbetstid tagits hänsyn till. Av den anledningen är det lagstiftat att arbetsgivare ska genomföra lönekartläggningar var tredje år för att identifiera och rätta till osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Också små skillnader ska utredas, eftersom några hundralappar hit eller dit spelar stor roll i det långa loppet.

Lagen har gjort skillnad; lönegapet krymper men takten är långsam. Längst har Sveriges kommuner kommit vad gäller jämställda löner medan den privata tjänstemannasidan har mest arbete kvar att göra. Trots att både samhällsansvar och medarbetarengagemang klättrar allt högre på ledningens dagordningar kvarstår utmaningar inom löneområdet och jämställdheten.

Det är spännande att följa hur Sveriges arbetsgivare tar sig an lagstiftningen och uppgiften med lönekartläggningar. Vilken ingång väljer du som arbetsgivare: Att motvilligt följa lagens lägstanivå för att slippa hamna i onåd hos Diskrimineringsombudsmannen? Eller att sikta mot målet att förbättra det strategiska arbetet med verksamhetens största utgiftspost och betala både män och kvinnor den lön de förtjänar?

Det kan vara klokt att ge den frågan lite eftertanke innan arbetet sätts igång.

Källa: Medlingsinstitutet

Läs mer

TILL TOPPEN AV SIDAN