Strategi

Den eviga jakten på karriärvägar

2015-12-09

Traditionellt sett innefattar begreppet ”att göra karriär ” att befordras till en högre post i organisationens hierarkiska struktur. För många organisationer är det utmanande att erbjuda många karriärvägar på grund av organisationens storlek eller för att organisationen är ”platt”.

Genom att tydliggöra vilka erfarenheter som kan erbjudas på bredden och inbjuda till samtal om karriärutveckling kan också mindre och platta organisationer öka chanserna att behålla sina talanger. 

Nedan följer tre tips för att lyckas med att beskriva och möjliggöra utveckling på bredden:

1) Fokusera på vilka olika erfarenheter som kan erbjudas

En undersökning gjord på ”generation Y” visar att de planerar att byta arbetsgivare 13 gånger under sin livstid.  Anledningen till det är att målgruppen konstant söker nya erfarenheter och hellre testar nya domäner än att fördjupa sig inom befintliga färdighetsområden. De bedömer att det är genom att byta arbetsgivare som detta är möjligt visar undersökningen. Genom att beskriva och synliggöra vilka olika erfarenheter som medarbetarna kan skaffa sig internt (produktutveckling, försäljning, affärsutveckling med mera) ökar sannolikheten för att medarbetaren väljer att stanna.

2) Prata med medarbetarna om karriärutveckling innan hen är redo för sitt nästa steg

Även om det finns ett årligt återkommande karriärsamtal inom ramen för HR-processerna så är det inte troligt att medarbetarens ambitioner eller frustrationer kring karriärutveckling begränsar sig till det tillfället. Faktum är att karriärbeslut ofta fattas när det händer större saker i den privata sfären; födelsedagar, semestrar, familjebildning och så vidare. När medarbetare börjar fundera över sitt nästa steg så bedömer 66 % att det är lättare att titta utanför organisationen än inom. Många verksamheter är duktiga på att bygga effektiva rekryteringsprocesser för att attrahera nya medarbetare medan den interna arbetsmarknaden lämnas därhän. För att behålla dina medarbetare måste du initiera en dialog om utveckling innan medarbetaren själv ber om ett sådant samtal eller redan har bestämt sig.

3) Beskriv den framtida nyttan

Framgångsrika arbetsgivare inser att duktiga medarbetare alltid kommer att jämföra sitt nuläge med hur det skulle kunna se ut någon annanstans: hur de utvecklas, vad de får chans att lära sig och hur mycket betalt de får. Istället för att ignorera detta faktum väljer arbetsgivare att delta i diskussionen, genom att dela benchmarks och förklara hur ett erbjudande skiljer sig från ett annat. De beskriver för sina medarbetare hur det som de lär sig i nuvarande roll kan förbereda dem för nästa jobb, även om den rollen finns externt. Det kan tyckas vara en riskabel strategi men data visar motsatsen. När arbetsgivare för öppna och ärliga dialoger med medarbetare och visar hur de bygger färdigheter för framtiden oavsett var den framtiden är så stärks lojaliteten och engagemanget ökar.

Källa: When you can't promote them, give them experiences, Jean Martin and Brian Kropp

TILL TOPPEN AV SIDAN