Arbetsmiljö

Dags för krafttag gällande den digitala arbetsmiljön!

Anna Kempe, Head of Content & Seminars 2016-11-28

Den digitala arbetsmiljön kräver samma eftertanke och planering som den fysiska arbetsmiljön – det var budskapet på Digital Workplace Summit i slutet på november. Medan vi låter arbetsplatsingenjörer och designers inreda våra arbetsplatser utifrån noggrant uppställda krav och principer, lämnas ofta medarbetare att själv ta sig fram och hitta rätt i den digitala arbetsplatsen.

Att arbeta idag handlar i hög utsträckning om att navigera bland en mängd olika system och applikationer, en undersökning visar att på större företag (med fler än 2000 anställda) används i genomsnitt fler än 600 applikationer! Andra studier visar att vi lägger mer än en femtedel av vår arbetstid på att söka efter information som redan finns, eller än värre – att återskapa samma information.

Ökat fokus på den digitala arbetsplatsen

För ett hållbart arbetsliv, och effektiva arbetssätt, måste utformandet av den digitala arbetsplatsen få ökad prioritet. Nedan följer några idéer från Digital Workplace Summit:

  • Kartlägg medarbetarnas arbetsdag och vad den innebär i digitala termer; hur, och med vilka applikationer och system, arbetar vi? Varifrån arbetar vi – och hur fungerar det?
  • Våga frångå mejlen och börja använda ett socialt verktyg för kommunikation och kunskapsdelning, exempelvis Slack eller Yammer. ”E-mail is where knowledge goes to die” uttryckte en av talarna på konferensen.
  • Skicka alltid med en webbmöteslänk i mötesinbjudningar och tänk på att genomföra mötet så att deltagarna via länk känner sig lika inkluderade som deltagarna på plats.
  • Utvärdera hur aktivt systemen används och analysera resultatet. Mät vad användarna tycker, inte bara systemägarna. Rulla ut tester så tidigt som möjligt och låt den slutgiltiga lösningen växa fram utifrån användarnas behov.

Värden som främjar företagskulturen

Ett ökat fokus på den digitala arbetsmiljön är nödvändigt för att attrahera morgondagens talanger. Viktiga och efterfrågade värden som transparens, öppenhet och delaktighet följer också av en väl utvecklad digital arbetsmiljö. De sociala plattformarnas förmåga att stärka dessa värden bör inte underskattas. Att hålla kommunikations- och diskussionskanaler vidöppna och dela information och kunskap över funktionsgränser är idag fullt möjligt, men för många en outnyttjad möjlighet. Det är inte tekniken som hindrar oss, utan främst en fråga om vilket förhållningssätt vi har till ett nytt och annorlunda sätt att arbeta. 
 

TILL TOPPEN AV SIDAN