Strategi

Dags att sätta nästa års HR-plan?

Anna Kempe, Head of Content & Seminars 2016-12-07

Ett verksamhetsnära HR-arbete innebär att HR:s prioriteringar utgår från de affärsmässiga utmaningarna. Det går inte att arbeta proaktivt utan en god inblick i vart verksamheten är på väg och vilka utmaningar som finns.

Att göra en plan innebär att reflektera över hur vi ska använda våra resurser och fokusera våra insatser för största möjliga effekt i verksamheten.

Ta reda på affärsidé, mål och utmaningar

Om HR ingår i ledningsgruppen där affärsplanering och långsiktiga mål diskuteras är denna information ofta lättillgänglig. Om så inte är fallet behöver HR aktivt söka denna information hos vd eller affärsområdeschefer. Mål och affärsidé finns ofta uttryckta och dokumenterade, men för att förstå vilka utmaningar som cheferna i verksamheten står inför krävs diskussion och dialog.

Föreslå och diskutera

När du förstår utmaningarna är det HR:s uppgift att fundera över hur HR bäst kan bidra. Det betyder inte att arbetet behöver göras på egen kammare. Besluta inte själv om vilka HR-insatser som är rätt för verksamheten. Föreslå, diskutera och förankra så att ni är överens om att det du har för avsikt att initiera kommer lösa verksamhetens problem.

Gör en plan – och visa den

Med stöd av ARUBA-modellen kan HR-planeringen göras strukturerat: ARUBA är en akronym som står för:

  • Attrahera medarbetare med rätt kompetens.
  • Rekrytera medarbetare som matchar nuvarande och framtida kompetenskrav
  • Utveckla befintliga medarbetare och ledare så att de klarar dagens arbetsuppgifter och morgondagens utmaningar.
  • Behålla verksamhetskritiska talanger och nyckelpersoner.
  • Avveckla medarbetare som inte längre kan eller vill bidra.

Angrip arbetet genom att fundera över vad som krävs inom respektive område för lyckas med verksamhetens mål. Inom vilket/vilka områden finns det utmaningar? De områden ni kommer fram till kan betraktas som era strategiska fokusområden. Glöm inte att stämma av med cheferna att de delar HR:s uppfattning om vilka områden som borde prioriteras. När det råder samsyn kan HR fortsätta att definiera vilka aktiviteter som krävs för att utveckla verksamheten åt rätt håll. 

ARUBA-modellen:

 

Relaterat

 

TILL TOPPEN AV SIDAN