Arbetsmiljö Ledarskap

Chef? Sätt tydliga gränser!

Malin Lamby Hägglöf, Rekryteringskonsult på Wise Professionals 2017-10-20

Sjukskrivningar på grund av stressrelaterade problem har stigit med 70 procent de senaste åren och 200 personer dör av jobbstress varje år. Fyra gånger fler kvinnor än män drabbas. Förr fick kvinnor inte arbeta och nu arbetar vi för mycket. Unga kvinnor är ny riskgrupp och de är utbrända innan dem kommer ut i arbetslivet.

Hur har det blivit så här? Engagerade, motiverade och duktiga unga kvinnor (och så klart män) som är vår viktigaste framtid bränns ut innan de ens har kommit in i arbetslivet. I SVT:s uppmärksammade programserie ”We can’t do it” är det just de här unga kvinnorna som medverkar. En viktig programserie som alla med personalansvar för unga borde se.

Att många unga pluggar och jobbar vid sidan av, eller hanterar flera jobb samtidigt är inget ovanligt. Vi behöver dessutom göra många val, som kommer av den digitala revolutionen att ständigt sortera bland ett stort informationsflöde och tryck från sociala medier. Vi vårdar vårt utseende, ska vara smala och vältränade, äta hälsosamt, och jaga lycka och perfektion. Vi befinner oss i en slags jour hela tiden. Det är omänskligt och en snedvriden världsbild som gör att 80- och 90-talisterna väller in på stressmottagningarna.

Det som händer med dessa personer är att prestationen och kreativiteten minskar när hjärnan går på högvarv hela tiden. Problemlösningsförmågan minskar och nyproduktion av hjärnceller avstannar vid utbrändhet. Hur ska någon då kunna leverera på en arbetsplats?

Digitalisering och höga krav på tillgänglighet

Dagens arbetsliv kan vara hårt, osäkert och gränslöst. Vi lever i en förändringstakt som vi aldrig tidigare skådat. De senaste 25 åren har digitaliseringen ökat enormt och vi ser saker som internet, smarta telefoner, näthandel och digitala möten som en självklarhet. Viktigt att ta i beaktning är dock att den moderna människan har sett likadan ut i 125 000 år. Vi har alltså inte riktigt hängt med i utvecklingen rent biologiskt.

Förr stannade jobbet på jobbet, men arbete och fritid tenderar att vara samma sak numera. Det gränslösa arbetet och att vi ständigt kan vara tillgängliga ställer stora krav på oss att hitta nya verktyg och tydliga gränsdragningar både på individ som på arbetsgivarnivå. Detta kommer att ta tid och kräva sitt tålamod. Att vi dessutom är olika som individer bidrar med stor komplexitet och ett stort ansvar för dig som chef.

Arbetsgivarens ansvar och utmaning

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsbelastningen är rimlig samt att agera snabbt när det uppstår situationer som kräver det. Det underlättar om arbetsgivaren har en policy gällande tillgängligheten och vilka förväntningar som finns på medarbetarna. Att ge utrymme och uppmuntra gränsen mellan privatliv och arbete kan vara en bra början. Ska medarbetarna alltid vara tillgängliga? Förväntas de exempelvis svara på mejl som skickas utanför arbetstid eller när de är lediga? Är det okej att kontakta någon på Facebook om de inte svarar på arbetsmobilen?

Det kan vara svårt för en chef att utmana i lagom dos. Bara för att en medarbetare är duktig klarar hen inte allt. Det är lätt att överbelasta någon som gärna säger JA. Balansen är svår med ambitiösa unga medarbetare som inte verkar få nog av utmaningar, arbetsuppgifter och sena kvällar. Men alla har sin gräns och det är din uppgift som chef att se till att gränsen inte nås.

 

Om författaren
Malin Lamby Hägglöf har själv varit sjukskriven på grund av utmattningssyndrom i 2,5 år och oroas av utvecklingen av stress i samhället. Idag arbetar Malin som rekryteringskonsult på Wise Professionals och vet var hennes gräns går.

TILL TOPPEN AV SIDAN