Strategi

Charlotte Wernros bygger en företagskultur av det rätta virket

Anna Kempe, Head of Content & Seminars 2015-11-20

Charlotte Wernros valdes ut som en av fyra starka finalister till Årets HR-chef 2015. Ur juryns motivering: "Charlotte har starkt bidragit till en framgångsrik kultur och stora resultatförbättringar inom K-rauta. Hon har ett tydligt affärsfokus enligt filosofin att nöjda medarbetare ger nöjda kunder och därmed ökad försäljning och lönsamhet."

Det var ett sargat K-rauta som Charlotte mötte för snart 3,5 år sedan. Medarbetare presterade inte på topp, ledarskapet var otydligt och resultaträkningen en dyster läsning, berättar Charlotte. Ägarna var tydliga med att de ville ha en förändring och krävde en totalomvändning snabbt. De gav K-rauta en sista chans att vända siffrorna uppåt. 

En ny värdegrund tar form

Charlotte och den nytillträdde vd:n påbörjade sitt samarbete med att rekrytera en ny svensk ledningsgrupp och det var under den rekryteringsprocessen som den nya värdegrunden började växa fram.

 – Vi bildade oss snabbt en samsyn kring vad det nya K-rauta behövde och vi hade möjlighet att rekrytera in kollegor som hade det vi ansåg nödvändigt, både vad gäller kunskap, kompetens, ledarskap och värderingar. När alla var på plats samlades vi tidigt kring en workshop om vilken värdegrund vi ville att företaget skulle vila på.

Arbetet mynnade ut i fem värdeord som i nästa steg presenterades på en kickoff för alla chefer i företaget. 

 – Med kickoffen ville vi peka ut den nya riktningen i företaget, bygga tillit för oss som utgjorde den nya ledningen och introducera hur vi avsåg att ta oss mot våra stora mål, bland annat genom vår nya värdegrund.

Charlotte berättar att varje ledningsgruppsmedlem skulle presentera ett värdeord och att det snabbt föreslogs att värdeordet gemenskap borde presenteras av HR. Charlotte argumenterade för att det var för traditionellt och förutsägbart och vd:n fastställde då snabbt och självklart att HR skulle presentera värdeordet entreprenörskap istället.

 – Där och då kände jag, att det här kommer bli bra!

Värderingar i vardagen

Efter kickoffen genomförde utbildningschefen och varuhuscheferna workshops med alla medarbetare i varuhusen om värdeordens betydelse och vilket ansvar de medför i vardagen.

 – HR hade tidigare inte varit så synlig i vår organisation och det här har var ett fantastiskt tillfälle att börja bygga HRs interna varumärke. Det var inte bara kul och inspirerande utan en tuff resa emellanåt också. Vi arbetade också mycket med vad det innebär att ge 100 procent på arbetet och varför det är så viktigt.

– Vi integrerade värdeorden i alla HR-processer – allt från rekrytering och medarbetarsamtal, till löneprocessen och i våra utbildningar. Vi i ledningen använde orden ofta – särskilt initialt – för att trumma in dem och i alla nyhetsbrev eller större möten återkom de naturligtvis.

Lönsamhetens pris

Charlotte berättar att det snabbt blev tydligt att organisationen behövde förändras för att lönsamhetsmålen skulle vara uppnåeliga. Parallellt med värderingsarbetet arbetade därför HR stenhårt med verksamhetens övertalighet och fler än en tredjedel av medarbetarna sades upp i omgångar över en treårsperiod.

 – Det var ett utmanande arbete, för dem som fick lämna och för dem som blev kvar. Men det visade också att lönsamheten som var vårt yttersta mål kom med ett pris. Jag är säker på att vår värdegrund hjälpte oss att på ett värdigt och så smidigt sätt som möjligt genomföra dessa tuffa förhandlingar. Det stärkte vårt kulturarbete, det visade också att vi på HR lever vår kultur och gör saker på riktigt.

Med ledstjärnan rätt medarbetare på rätt plats för lönsamhet var det kritiskt för K-rauta att behålla rätt personer i varuhusen och på servicekontoret. Charlotte berättar att värdegrunden och viljan hos medarbetarna var en viktigare dimension än LAS i förhandlingsarbetet. 

Ledare av det rätta virket

För att värderingsarbetet skulle göra skillnad i varuhusen till vardags så ställdes nya krav på ledarna. För att stötta dem utvecklades ett ledarprogram, Ledare av det rätta virket, som alla 104 chefer deltog i över en 10-månaders period.

 – Där tydliggör vi deras främsta uppdrag; att skapa resultat tillsammans med sina medarbetare. De tränas i att visa vägen, uppmuntra rätt beteenden och ta tag i fel beteenden och attityder.

Inom ramen för ledarprogrammet fick ledarna i grupper arbeta fram K-rautas framtida ”drömsäljare”. Det visade sig att mycket var gemensamt i gruppernas bild av en drömsäljare och materialet blev underlag för 2015 års storsatsning, utbildningen Säljare av det rätta virket.

 – Teamen på varuhusen har nu arbetat sig igenom samma övning och har själva tillsammans med HR gjort en gapanalys med en utvecklingsplan för att täppa till gapen på just sitt varuhus. Det här går fantastiskt bra!

Ett servicekontor värt sitt namn

Värderingsarbetet påverkade naturligtvis också medarbetarna på kontoret, där arbetet skett via utbildningsdagar, roliga uppdrag, tävlingar och teamövningar. K-rauta har också infört en praktikvecka för alla på kontoret där medarbetare arbetar inom varuhusens olika delar; i kassan, inom försäljning, på byggården och med logistiksystemen.

 – Åh, vilken glöd i deras ögon när de kom tillbaka till kontoret. De förde praktiklogg och vi samlade dem i workshops för att ta tillvara på insikter och förslag som gör servicekontoret ännu bättre.

 – Men den största effekten var attitydförändringen, från servicekontoret gentemot varuhusen och från varuhusen gentemot servicekontoret. Känslan av att vi är ett K-rauta, oavsett var vi arbetar.

Konferensrummet som vi sitter i under intervjun är designat och skapat av medarbetarna själva. Charlotte berättar att medarbetarna fick uppdraget att med en minimal budget själva bygga en funktionell mötesplats för interna möten, inspirerat av varje värdeord.

 – Vi har också haft flera interna tävlingar som handlar om att som du sår får du skörda. Det var ursprungligen en utmaning i ledarprogrammet som spreds till servicekontoret. Alla fick majskorn och uppdraget att odla den längsta majskolven och sen hade vi skördefest på gården. Det var riktigt kul, vi är bra på att med små medel förstärka vår gemensamma kultur!

Att strida för det som är viktigt

K-rauta står nu inför ett år där verksamheten förväntas leverera ett plusresultat, på en krona, och Charlotte berättar att det råder en enorm stolthet inom företaget.

 – Vår kulturresa har bidragit enormt mycket till det resultat vi gör. Att vara ett föredöme men också att stå fast när värderingarna utmanas, att se till att fel beteende får konsekvenser är ett otroligt viktigt jobb för oss på HR. Jag möter ibland chefer som vill se mellan fingrarna, när det gäller efterlevnad av värderingarna, för att medarbetaren säljer mycket eller på andra sätt är kritisk för verksamheten. Det är i tuffa situationer som värderingarnas vikt testas och om kulturen i företaget verkligen lever.

Charlotte tror att det finns en enorm potential för HR-chefer att tydligt påverka lönsamheten om man genuint intresserar sig för verksamheten, affären och om man står upp för sina idéer och låter sig inspireras av andra funktioner i företaget.

– I vår sista modul i ledarprogrammet så är det HR som leder en heldags workshop inför nästa års satsning inom sälj och service. Och det är bara ett exempel på hur HR aktivt kan bidra till ökad lönsamhet!

 – Jag tror att det kommer bli allt vanligare att framgångsrika företag har en vd med HR-bakgrund i framtiden. Det är ju fantastiska medarbetare som skapar ett företags resultat när det väl kommer till kritan!

 

Sagt om Charlotte:
”Charlotte har varit ett stort stöd och energikälla på ett sätt som jag aldrig tidigare upplevt från en HR-avdelning. Hon har tagit HR till en ny nivå för mig! Charlotte får saker gjorda och har en enorm drivkraft!”

Läs intervjuer med de övriga finalisterna

TILL TOPPEN AV SIDAN