Hälsa och friskvård

Bra kollegor och ett tydligt ledarskap viktigast på jobbet

2015-04-08

Årets resultat från Wise Happiness, Wise Groups årliga undersökning om vad som gör oss lyckliga i arbetslivet, visar att glada skratt med kollegorna är det som får oss att må bra på jobbet. Många tycker även att ett tydligt ledarskap och en god relation med chefen är en förutsättning för att trivas på arbetet.

Lycka och arbete hänger ihop

Mest avgörande för vår lycka i allmänhet är människorna, en kärleksrelation, en aktiv fritid och ett jobb vi trivs med. De som inte trivs med jobbet, trivs heller inte med sitt liv som helhet. På jobbet är det kollegorna, arbetsklimatet och uppskattning som får oss att må bra och glädjas. Bristande ledarskap, oklarheter och att känna att vi inte kan möta kraven på arbetsplatsen påverkar oss negativt.

Det finns alltså ett starkt samband mellan lycka och att ha ett arbete. Arbetssökande och sjukskrivna är betydligt mindre lyckliga än de som har ett jobb att gå till. Däremot spelar befattningen vi har mindre roll för välbefinnandet.

Vi är viktiga för varandras lycka

Fruktkorgar och friskvårdsbidrag i all ära. Men när det handlar om vad som gör oss lyckliga på jobbet är relationen till kollegorna viktigare än något annat. Människor blir glada när de gör ett bra jobb och företag tjänar pengar när medarbetarna gör ett bra jobb. Inte bara för att medarbetarna gör bättre affärer och levererar snabbare. Undersökningen visar att de som trivs bra med sina arbetskamrater inte tycker att det är lika viktigt med trygghet, lön och förmåner. Glad arbetskraft gör inte bara ett bra jobb, den kan kosta mindre också.

Meningsfulla uppgifter väger tungt

Näst efter arbetsklimat och kollegor är meningsfullhet och uppskattning för arbetet man gör det som är viktigast för att vi ska känna glädje på jobbet.

På jobbet påverkas vi mest negativt av hög arbetsbelastning, otydlighet och bristande ledarskap. Bristande ledarskap påverkar oss mycket negativt. Det orsakar stress och obehag som följer med oss hem och påverkar oss även på fritiden.

Arbete och vår psykiska hälsa

De arbetsrelaterade faktorer som enligt undersökningen har störst negativ påverkan på vår psykiska hälsa är:

  1. Att inte få respekt från chefen
  2. Att inte känna stolthet över att jobba på företaget
  3. Att inte ha kul på jobbet
  4. Att inte ha en bra balans mellan arbete och fritid

Här finns stora möjligheter för arbetsgivare att skapa medvetenhet i organisationen, exempelvis genom att belysa vikten av att medarbetarna känner sig respekterade av chefen.

Stress och tidsbrist

Chefer är främst stressade över sina privata relationer och medarbetarna är främst stressade över sin hälsa. Medarbetarna blir stressade av bristande ledarskap medan cheferna stressas av att ständigt bli avbrutna. Alla störs av otydlighet, cheferna lite mer än medarbetarna. I en föränderlig värld är utmaningen att tydliggöra vad som gäller idag en utmaning som börjar i ledningsrummet och ska spridas till samtliga medarbetare på företaget.

Tidsbristen, att inte hinna med det man känner att man vill och borde, är den största källan till stress. Vi känner att vi har brist på tid under hela livet, oavsett ålder, livssituation och befattning.

Ladda ner hela rapporten

TILL TOPPEN AV SIDAN