Mångfald och diskriminering

Årliga lönekartläggningar återinförs

2016-02-15

I en artikel i Svenska Dagbladet berättar kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) att regeringen får tydliga signaler om att det aktiva arbetet mot lönediskriminering hamnat på efterkälken.

Regeringen lämnar därför förslag på årliga lönekartläggningar till lagrådet, ett förslag som väntas få stöd av Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Liberalerna.

Kritiker till förslaget menar att nyttan med årliga lönekartläggningar inte motsvarar den administrativa bördan som arbetet innebär. 

Invändningarna avfärdas av Alice Bah Kuhnke:

– Detta är ett verktyg som utredningen visar har effekt. 

Källa: Svenska Dagbladet

 

TILL TOPPEN AV SIDAN