Strategi

Årets HR-chef Paulina Ekvall lyfter Arlas prestationer

Anna Kempe, Head of Content & Seminars 2015-11-20

Paulina Ekvall är HR-direktören på Arla som i konkurrens med 50 nominerade HR-chefer kammade hem priset Årets HR-chef 2015. Ur juryns nominering: "För sitt starka intresse för affären och människor, sin unika energi och framförallt företagets förbättrade resultat. Arla Foods har gått från att vara ett lokalt mejeriföretag till nordens största FMCG-företag där Paulina har haft en betydande roll.”

Paulina Ekvall har på kort tid lett ett förändringsarbete inom Arlas svenska verksamhet som gett tydliga resultat. En viktig framgångsfaktor för Paulinas arbete har varit utvecklingen av verksamhetens process för performance management eller prestationsstyrning.

Prestationsutvärdering med syfte att utveckla

Från en kultur där svåra samtal och differentiering av medarbetarnas prestationer inte varit vanligt förekommande sker nu en systematisk uppföljning av medarbetarnas beteende och måluppfyllelse. Syftet är att skapa tydligare utvecklingsfokus på individnivå för att ge Arla de bästa förutsättningarna att nå verksamhetens mål. Genom att värdera feedback från flera källor och inom chefsleden konstruktivt utmana varandra på kalibreringsmöten, har verksamheten kunnat identifiera vilka utvecklingsbehov som finns och hur de bäst angrips. 

 – Det är kritiskt för oss att ta tillvara på den fulla kapacitet som finns i våra medarbetare och talanger, säger Paulina.

För att systemet ska handla om att utveckla, och inte enbart om att utvärdera, har HR-funktionen lanserat feedbackinitiativet ”feed the cow” som är ett pilotprojekt på Stockholmskontoret. Alla medarbetare och chefer ska kunna ge och ta emot feedback i utvecklande syfte och förväntas att göra både och i vardagen. Ett viktigt instrument för initiativet är skyltarna ”Jag har gett feedback” och ”Jag har fått feedback” som alla medarbetarna har fått. När de gett respektive fått feedback ställer de upp dem synligt på skrivborden.

 – När fredagen går mot sitt slut förväntar vi oss att alla ska ha sina bägge skyltar uppe!

Uppmärksamma rätt beteenden

Paulina berättar att utgångspunkten i arbetet har varit att förstärka det positiva, något som hon upplever att vi svenskar rent generellt har svårt för. Det har också varit viktigt att belöningen för en bra prestation inte bara handlar om pengar.

– Vi har lanserat månadens prestation och infört prisceremonin ”Arla Awards” där medarbetare får nominera kollegor som utmärkt sig positivt på olika sätt kopplat till våra tre värderingar. Det väckte först lite motstånd, vi har Jante på axeln i Sverige. Men när vi lyfter fram goda beteenden och förebilder så gagnar det inte bara den som kammar hem priset, utan vi visar alla vad vi vill se mer utav.

Paulina berättar att många har blivit inspirerade och att det är oerhört kul att se hur många nomineringar som inkommer varje månad.

 – Alla nominerade är egentligen vinnare även om det bara är en vinnare per månad som hamnar på Wall of Fame.

Utvecklingsprogram för högpresterare

För att ta tillvara på potentialen har utvecklingsprogrammet Guldkalven lanserats. Av 75 sökande deltar nu 15 unga och lovande medarbetare från Arlas alla verksamheter i Sverige. Programmet syftar till att behålla och förbereda talangerna för en spännande framtid och karriär inom koncernen.

 – Hos oss är det inte hemligt om du är en talang. Alla guldkalvar har en intern mentor och guldkalvarna har funnit ett enormt viktigt nätverk i varandra. Att se hur dessa personer växer både som individer och som grupp är så enormt belönande!

Programmet leds till stora delar av interna resurser, eftersom den samlade kompetensen inom Arla är stor. Det bygger stolthet och betyder också att det är ett kostnadseffektivt program. Inom kort startar andra årets ansökningsprocess till Guldkalven.

Nya ledarforum och tydligare involvering

Paulina är tydlig med att hon ser ledarskapet som enormt viktigt för medarbetarnas prestationsnivåer och inom Arla utvärderas alla ledare utifrån 12 ledarbeteenden. Ett viktigt initiativ för att stärka ledarskapet har varit att skapa nya forum för att involvera fler ledare i verksamhetens utveckling och planer.

 – Vi har blivit tydligare med vilka förändringar som krävs för att nå våra önskade resultat samt utbildat chefer i förändringsledning. Vi har valt att involvera cheferna mer i vår agenda framåt, bland annat håller vi ett kort telefonmöte med våra direktrapporterande chefer efter varje ledningsgruppsmöte för att snabbt dela de viktigaste besluten eller ny information. De får även skriftlig information att ta vidare i organisationen.

 – Det är ett jätteansvar att vara chef. Att peka ut riktningen och förklara visionen, att engagera medarbetarna, att hitta vad var och en motiveras av och ge dem förutsättningar att blomstra och skapa resultat. Att välja sin chef med omsorg är bland det klokaste man kan göra.

Tipsen till HR som vill lyfta sitt arbete

När Paulina resonerar om HR-chefens roll och utmaningar framåt önskar hon se HR-chefer som tar större plats och som säljer sin funktion och HR:s värde i siffror, snarare än med stöd i beteendevetenskapen.

 – Många HR-chefer är väldigt duktiga på HR, men inte tillräckligt duktiga på affärer. I ledningsgruppen förväntas du visserligen bidra med din HR-expertis, men du förväntas också kunna lite sälj, lite marknadsföring, lite ekonomi och du måste lära känna verksamheten.

 – Gå ut i verksamheten, praoa på olika ställen, åk med en säljare eller skugga en kollega på kontoret. Ställ massor av frågor när du inte förstår! Lär dig andra saker än HR så att du kan bidra till affären.

Och sist men inte minst, avslutar Paulina:

 – Rekrytera alltid medarbetare som är bättre än du själv är – det är sporrande och så enormt utvecklande!

 

Sagt om Paulina: 
”Paulina tar HR till en helt ny dimension genom att koppla samman nya HR-idéer och koncept med affärsmöjligheter och utmaningar. Genom sin förståelse för och fokus på affären, placerar hon HR i hjärtat av Arla istället för att vara en stödfunktion”

 Läs intervjuer med de övriga finalisterna

TILL TOPPEN AV SIDAN