Arbetsmiljö Strategi

Arbetsmiljö är fortsatt fokusområde för HR

Anna Hahn von Dorsche, Content Manager 2016-12-13

Edge HR:s årliga fokusundersökning visar att arbetsmiljö kommer att ha högst prioritet bland företag och organisationer under nästa år. Även ledarutveckling och kompetensutveckling rankades högt. 

Undersökningen, som skickades ut till prenumeranterna av Edge HR:s nyhetsbrev HR i Fokus, visar att 48 procent av de svarande kommer att fokusera på arbetsmiljön under 2017. Det är en liten ökning jämfört med förra årets undersökning (44 procent). Även ledarutveckling och kompetensutveckling är bland topp tre, precis som förra årets undersökning.

Skillnader från förra mätningen är att kultur och värderingar samt digitalisering/systemstöd klättrat i prioriteringslistan. Organisationsförändring och mål- och prestationsstyrning verkar däremot inte vara lika aktuellt för 2017, som det var för 2016.

I fritextsvaret är det många som anger att de även kommer att jobba för att bli en attraktivare arbetsgivare och att de har stort behov av att rekrytera nya medarbetare. Andra kommentarer handlar om att förbättra tydligheten i organisationen, exempelvis utveckla personalhandbok, tydliggöra roller, befogenheter och ansvar samt förbättra kommunikationsflödet.

Fokusområden topp 10

439 personer svarade på frågan ”Vilken/vilka HR-frågor kommer ni att fokusera mest på under 2017?”. Det fanns total 17 olika svarsalternativ att välja på och varje person kunde kryssa för max tre av dem. Majoriteten av de som svarat är HR-chef, HR-ansvarig, HR Business Partner eller HR-specialist. I diagrammet nedan visas de 10 högst rankade områdena.

 

TILL TOPPEN AV SIDAN