Ledarskap

Antalet kvinnliga HR-chefer ökar

2015-08-13

HR-funktionens strategiska roll i organisationerna är fortsatt relativt stark. Enligt den senaste Cranet-undersökningen är andelen HR-chefer i organisationernas ledningsgrupper fortfarande hög och många HR-chefer involveras tidigt i utvecklingen av verksamhetens övergripande strategier och planer. Antalet kvinnliga HR-chefer fortsätter att öka i både privat och offentlig sektor.

Undersökningen visar att närmare 90 procent av personalcheferna i de svenska organisationerna sitter med i ledningsgruppen, direktionen eller motsvarande. Det är en liten ökning sedan 90-talet och vid internationella jämförelser ligger Sverige bland länderna med allra högst representation av HR-chefer i ledningsgruppen. Det är dock lite vanligare att HR-chefer som arbetar inom privat sektor sitter i ledningsgruppen.

Fler kvinnliga HR-chefer

Antalet kvinnliga personalchefer i Sverige ökar i snabb takt. I den undersökning som genomfördes år 1995 var cirka 25 procent av personalcheferna kvinnor och år 2008 var personalchefernas könsfördelning på väg att jämnas ut (48 procent kvinnor). Nu har vi nått ett läge där kvinnliga personalchefer/personaldirektörer är i majoritet, 62 procent. Det gäller i både privat och offentlig sektor.

Ansvarsfördelning och rekryteringar av HR-chef

I de flesta organisationer delas det yttersta ansvaret för personalfrågor som exempelvis rekrytering, personalutbildning och lönesättning av linjecheferna och HR-funktionen. Ansvaret för löner och förmåner har dock i allt högre utsträckning flyttats över till enbart HR-avdelningen.

Det klart vanligaste sättet att rekrytera en ny HR-chef är att välja en personalspecialist utanför den egna organisationen (62 %).

Cranet-undersökningen

Cranet-studien är en återkommande undersökning som genomförs i omkring 40 länder för att följa HR-arbetet över tid. I Sverige är det IPF, Institutet för personal- och företagsutveckling vid Uppsala universitet, som ansvarar för studien.

Källa: www.ipf.se

TILL TOPPEN AV SIDAN