Arbetsrätt Rekrytering

Anställningsstöd för nyanlända och långtidsarbetslösa

2016-06-01

Från och med 1 juni 2016 utökas målgruppen för anställningsstöd i form av traineejobb och vid yrkesintroduktionsanställningar. Syfte är att stötta inträdet på arbetsmarknaden för långtidsarbetslösa och nyanlända.

Under förra året infördes ett särskilt anställningsstöd i form av traineejobb inom så kallade bristyrken (definieras av arbetsförmedlingen) samt inom välfärdssektorn (hälso- och sjukvård, verksamhet enligt skollagen, äldreomsorg och funktionshinderomsorg). Ett traineejobb innebär att en person arbetar upp till halvtid hos en arbetsgivare och samtidigt studerar minst 25 procent på gymnasial nivå för att utbilda sig inom yrket.

När anställningsstödet i form av traineejobb infördes var syftet att unga med gymnasieutbildning ska kunna komma in på arbetsmarknaden. Den 1 juni i år slopas kravet på gymnasieutbildning och nu omfattas även nyanlända och långtidsarbetslösa personer äldre än 25 år. Kravet på arbetslöshetsperiod är nu tre månader för både traineejobb inom välfärdssektorn och bristyrken.

Utökad målgrupp även för yrkesintroduktionsanställningar

En yrkesintroduktionsanställning innebär att en arbetsgivare anställer en person som saknar erfarenhet av yrket eller är arbetslös och samtidigt ger hen handledning eller utbildning. Arbetsgivaren får då ett ekonomiskt stöd för handledning samt en lönesubvention. Idag gäller att anställningen också ska omfattas av ett centralt kollektivavtal, detta kan dock komma att ändras framöver.

Även målgruppen för  yrkesintroduktionsanställningar utvidgas den 1 juni. Enligt de nya reglerna omfattas också nyanlända och långtidsarbetslösa personer äldre än 25 år, tidigare var målgruppen ungdomar som saknar relevant yrkeserfarenhet eller är arbetslösa. 

 

Relaterat

  • Vad är på gång inom arbetsrätten? Missa inte vår arbetsrättsliga nyhetsdag den 25 augusti 2016, där Tommy Iseskog guidar dig genom alla viktiga nyheter och förändringar. Läs mer om TIAN-dagen.
TILL TOPPEN AV SIDAN