Vad är Personal Plus?

Vår tjänst Personal Plus hjälper dig som har någon form av personalansvar. I tjänsten hittar du hjälp och stöd för ditt operativa HR-arbete från medarbetarens första till sista dag. 

I denna korta introduktionsfilm får du en kort beskrivning av utvalda delar ur tjänstens innehåll. Vill du se mer? Boka en egen webbaserad demo på edgehr.se/personalplus eller kontaktar oss på info@edgehr.se

Du kan även testa flera av våra mallar som finns i tjänsten. Till mallarna!

TILL TOPPEN AV SIDAN