Den nya konverteringsregeln

En visstidsanställning övergår automatiskt till en tillsvidareanställning om den pågår i mer än sammanlagt 24 månader under en femårsperiod. 1 maj 2016 infördes en kompletterande regel. Den nya regeln innebär att arbetstagaren fortfarande måste överskrida tvåårsgränsen som allmänt visstidsanställd, men detta behöver inte ske inom en femårsperiod utan kan i vissa fall sträcka sig över en längre tidsperiod.

Advokat Josephine Borg berättar kort om förändringarna i LAS gällande visstidsanställningar och förklarar den nya konverteringsregeln.

Relaterat

 

TILL TOPPEN AV SIDAN