Mall för lönesamtal

Företagets chefer behöver vara väl förberedda när de ska sätta lön och hålla i lönesamtal där de ska motivera varför en medarbetare får en viss lön.

Om chefen är tydlig i sina argument och håller sig till företagets gemensamma riktlinjer ökar sannolikheten att medarbetaren känner sig rättvist behandlad och att lönesamtalet kan genomföras med en ömsesidig förståelse och respekt.

Med den här mallen kan du som chef förbereda dig på bästa sätt inför lönesamtalet. Ange dina uppgifter nedan för att ladda ner dokumentet.

Ladda ner mallen

Ange dina uppgifter nedan för att ladda ner mallen:

TILL TOPPEN AV SIDAN