Mall för kravprofil inför rekrytering

Det första steget i en rekrytering bör vara att upprätta en kravprofil. I en kravprofil så listar du de krav som den anställde bör uppfylla för att klara tjänsten. Det kan vara krav på utbildningsnivå, erfarenheter och personliga egenskaper.

Kraven som ställs måste vara relevanta för rollen och får inte strida mot gällande diskrimineringslagstiftning. Ta hjälp av vår mall för att skapa en kravprofil snabbt och enkelt. 

Ladda ner mallen

Ange dina uppgifter nedan för att ladda ner mallen:

TILL TOPPEN AV SIDAN