Kartlägg & analysera

I diskrimineringslagen anges att arbetsgivaren ska bedriva ett målinriktat och planmässigt arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. 

I denna checklista får du förslag på frågor som hjälper dig i ditt kartläggningsarbete utifrån diskrimineringslagens krav. Checklistan är ett exempel på ett dokument från vår tjänst Origo

Ladda ner checklistan

Ange dina uppgifter nedan för att ladda ner checklistan:

TILL TOPPEN AV SIDAN