Checklista inför anställningsintervju

Intervjun ska vara ett samtal snarare än ett förhör och därför är det viktigt att du som intervjuar lyssnar aktivt genom att nicka och ställa konkreta följdfrågor. Varje fråga du ställer bör syfta till att få mer information från kandidaten. 

Men vilka frågor bör egentligen ställas i en intervju för att få den mest relevanta informationen? Ladda ner vår checklista så får du en bra utgångspunkt över vad du bör ta upp vid intervjutillfället.

I det matnyttiga dokumentet får du hjälp med hur du ställer frågor om kandidatens:

  • bakgrund
  • kunskaper och färdigheter
  • egenskaper som stresstålighet eller hur självgående hen är
  • samarbetsförmåga
  • ledarskap
  • affärsmässighet

Ladda ner checklistan

Ange dina uppgifter nedan för att ladda ner checklistan:

TILL TOPPEN AV SIDAN