Dokumentmallar

Här kan du ladda ner några av de mest populära malldokument från vår digitala tjänst Origo helt gratis. Alla mallarna är i wordformat och du fyller enkelt i uppgifterna direkt i din dator. Det enda du behöver göra för att ta del av mallarna är att lämna dina kontaktuppgifter. 


Andra dokument i Origo

Origo innehåller över 200 dokument, och förutom ovanstående som du får testa gratis hittar du även bland annat:

 • Alkohol- och drogpolicy
 • Allmän skyddsrond
 • Anställds egen uppsägning
 • Avskedande
 • Bedömningsunderlag inför lönesättning
 • Besked om avskedande
 • Besked om uppsägning pga arbetsbrist
 • Föräldraledighetspolicy
 • Har diskriminering skett? - checklista
 • Kallelse till förhandling
 • Likabehandlingsplan
 • Lönerevisionsprocessen - checklista för chef
 • Löneväxlingspolicy
 • Omplaceringserbjudande
 • Personalhandbok
 • Personalpolicy
 • Policy för distansarbete
 • Policy för krishantering och första hjälpen 
 • Policy för sociala medier
 • Policy mot kränkande särbehandling och trakasserier
 • Rehabiliteringspolicy
 • Varning
 • Varsel om avsked
 • Ändring i anställningsavtal
 • Övergång av verksamhet - förfrågan

Mer om Origo

Origo är en digital tjänst för dig som har ansvar för medarbetare eller arbetar på en HR-funktion och behöver ett stöd för att hantera alla frågor som rör era medarbetare. Du får tillgång till information, malldokument, beräkningar och checklistor inom områden som arbetsmiljö, rekrytering, uppsägning och många fler. Väldigt populära är våra policydokument som ger dig möjlighet att snabbt ta fram en policy utifrån en mall som du enkelt anpassar så den passar just er organisation. Läs mer om Origo!

TILL TOPPEN AV SIDAN