Varför får inte HR mer utrymme?

Mattias Wallström, Sales Manager Borås 2019-03-20

I min roll som Sales Manger på Edge HR:s Boråskontor pratar jag dagligen med HR-personer runt om i hela Sverige. En fundering som ofta dyker upp är: Varför får inte HR mer utrymme när de utgör en av de viktigaste funktionerna i bolaget?

Ett exempel på detta är att många av de vi kommer i kontakt med inte har en egen budget. Det kan ofta handla om mindre investeringar och oavsett om det rör sig om en större eller mindre organisation behöver den HR-ansvarige ändå ta beslutet vidare till sin chef eller vd. Att försöka väga kostnader mot förväntad nytta och effektivitet gäller för alla organisationer oavsett storlek och komplexitet. Men hur ska HR kunna få medarbetarna att ha den bästa tiden i sin karriär när de inte har fullt mandat att göra det som de är experter på – det som är bäst för organisationen och dess medarbetare?

Det viktigaste i slutändan är medarbetarna. Trots vissa svårigheter för HR att fatta egna beslut upplever jag att det har hänt väldigt mycket de senaste åren och jag märker att de olika HR-rollerna får mer och mer inflytande. Bra jobbat av de organisationer som insett HR:s värde för medarbetare och affären! Jag tycker tyvärr fortfarande att det rör sig om allt för få organisationer. Nu är det hög tid att ändra på det. Tidigare i år genomförde vi på Edge HR en stor undersökning, HR-barometern, där vi såg en skillnad i de organisationer där HR sitter med i ledningsgruppen. Det vi märkte var att dessa bolag var mer digitaliserade när det gäller olika HR-processer. Jag tror det beror på att HR-funktionen i dessa organisationer har helt andra mandat och jobbar nära ledning och får lägga fram sina viktiga förslag eller kan fatta besluten själva för att de är trygga i att de följer bolagets visioner och mål. 

Ett tips som kan ge bra utslag är att jobba med nyckeltal för att kunna påvisa vad HR ger i siffror. Då kan HR påvisa nyttan kopplat till vad som faktiskt har genomförts och på så sätt få igenom fler beslut som kan gynna organisationens medarbetare och affär på ett hållbart sätt. Vad vill jag då ha sagt med detta? Jag vill uppmana alla HR-chefer och chefer med personalansvar att låta HR ta mer plats. Om medarbetarna mår bra kommer resultatet att följa med – ni på HR är en stor bidragande faktor till det. I slutändan är människorna det viktigaste en organisation har!

 

Relaterat

  • Vill du veta mer om vår undersökning HR Barometern? Ladda ner hela rapporten "Så digitaliserade är svenska bolag i sina HR-processer".
  • Den digitala tjänsten Origo är ett praktiskt stöd för dig med HR- eller personalansvar. Bland annat finns ett stort avsnitt med viktiga nyckeltal och personalberäkningar som du kan göra direkt i tjänsten.

Mattias Wallström, Sales Manager Borås

Kommentera

TILL TOPPEN AV SIDAN