Vad en fågel viskade till mig om ledarskap!

Jan Orvegård, Affärsområdeschef TM/Comaea 2018-05-09

När jag var liten var jag med i Jämtland Ornitologiska förening. Vi var ute i de våta träskmarkerna, i de mörka skogarna, på de öppna fälten; dag som natt. Alltid blev det minnesvärt och spännande. Men det verkligt fascinerande var inte att nästan kunna röra på tranornas vingpennor som fladdrar alldeles ovanför våra huvuden, att se tornugglan spöklikt sväva fram genom skogen eller att se tofsvipornas vingliga fyllerusningar i luften. Nej, det som verkligen upptog mitt intresse var hur fågelflockar kan susa hit och dit, men ändå med en riktning.

 Hur var det möjligt? Alla fåglar rör sig hela tiden och de kommer fram till sitt slutmål samtidigt som klungan av övriga fåglar som alla snurrar runt sig själv. Det ser ut som varje fågel byter plats med allt och alla hela tiden. Förutom min girighet att veta saker har det gäckat mitt sinne, eftersom jag tolkat det som en ledarskapsfråga: det finns ingen ledare, ingen Alfa-Fågel! Vilka drivkrafter finns för varje enskild fågel att agera målinriktat och tillsammans föra flocken till sitt mål?

För ca 10 år sedan fick jag svaret. Det kallas självorganiserande grupper och mycket forskning har gjorts kring detta. Fåglarnas beteende bygger på tre byggstenar:

  • A. Justering: Styra mot den genomsnittliga riktningen utifrån de andra i närheten.
  • B. Sammanhållning: Styr mot flockens "tyngdpunkt”, det vill säga där de flesta befinner sig.
  • C. Undvikande: Undvik att krocka med andra i fågelflocken. 

Detta har idag börjat användas inom ledarskapsutveckling. Vem vill inte ha självstyrande grupper som tillsammans stödjer och driver varandra till framgång?För mig har det alltid rimmat med min syn på ledarskap. Även om det handlar om självstyrande grupper finns det ändå många saker som en ledare behöver skapa förutsättningar för:

A. Justering: Detta har jag tolkat som att varje medarbetare måste veta att hen har ett mål och att hen får möjlighet att bidra till den gemensamma riktningen.  Medarbetarna ska kunna   agera socialt och drivas av andra i sin närhet. En ledare måste hela tiden göra det möjligt för medarbetarna att tydligt förstå sina mål och se till att de har kompetens nog för att kunna nå dem. 

B. Sammanhållning: Ledar- och chefstolkningen blir för mig att alla måste få känna att de är trygga i ett sammanhang. Det är en ledningsfråga att skapa ett klimat där medarbetarna kan agera och prova saker utan risk att bli utelämnad. Detta innebär också att chefen behöver se en grupp som både en mängd individer och som en helhet. 

C. Undvikande: På samma sätt som det är stärkande att tillhöra en grupp måste man också inse att en grupptillvaro inte automatiskt tar bort individens unika behov. Varje individ måste få ett eget handlingsutrymme. Individen måste få möjlighet att själv flyga och skapa sin egen plats i gruppen. Vad är varje medarbetares unika egenskaper och behov? Vilka kompetenser och utvecklingsmöjligheter vill hen utveckla? Att ta reda på varje individs drivkraft är kritiskt för en ledare idag. 

Jag blir alltid lika glad när jag stöter på chefer som genuint agerar i linje med självstyrande grupper och har fokus på att skapa förutsättningar för andra att lyckas  ! Så om du idag är chef:

  • tänk på hur du kommunicerar målen till gruppen och varje individ
  • fundera på hur du gör individen trygg
  • gå igenom hur du bäst ger medarbetarna sitt eget handlingsutrymme och ta reda på medarbetarnas drivkrafter 

Lycka till!

PS: Ett sista tips om du blev nyfiken på det tre principerna, prova datorprogrammet (Craig Reynold's Boids) som bygger på de tre principerna. 

Jan Orvegård, Affärsområdeschef TM/Comaea

Kommentera

TILL TOPPEN AV SIDAN