Suddar sociala medier ut gränserna mellan privat och arbete?

Sofia Wetterborg, Project Manager Learning & Events 2016-10-07

Gränserna mellan jobb och fritid suddas ut och luckras upp på så många sätt. Många har flexibla arbetsplatser, flexibla arbetstider och arbetsredskap så som telefoner och datorer används både privat och i arbetet. Vi har även den digitala världen där arbetet på många sätt är starkt sammanlänkat med det privata livet genom olika typer av nätverk så som Facebook, Instagram och LinkedIn. Där ska det både delas och gillas arbetsrelaterade event, artiklar och andra aktiviteter som varvas med bilder från det privata livets resor, mat och vänner. Är det så att arbete och fritid blivit ett?

Det här fick mig att fundera över mitt eget användande av sociala medier. Jag delar och gillar mycket arbetsrelaterat material och ungefär lika mycket privat material. Det viktigaste för mig vad gäller det arbetsrelaterade är att jag kan stå för innehållet. Med det menar jag att det  är någonting som går hand i hand med mina värderingar eller som jag tycker är intressant rent innehållsmässigt samt som jag kan förklara innebörden av. 

Det här blev än mer intressant då jag hamnade i en diskussion kring ämnet på en middag. Jag fick då veta att enligt en undersökning som Ungdomsbarometern gjort* kan endast 4 av 10 (20-35 åringar) tänka sig att dela någonting från sin arbetsgivare och endast 1 av 10 kan tänka sig att dela vad som helst från sin arbetsgivare. Siffror som för många, inklusive mig själv, är väldigt förvånande och visar på motsatsen mot vad jag trott. Hur kommer det sig då att så få kan tänka sig att sprida arbetsrelaterat material i sitt nätverk? Har vi blivit mer medvetna om vad vi delar i sociala medier och använder det på andra sätt? Eller vill vi försöka hålla sociala medier relaterade till vårt arbete utanför vårt privata liv?

Ur Employer Branding-synpunkt blir siffrorna än mer spännande då arbetsgivare idag är starkt beroende av sina medarbetare som ambassadörer, framförallt i sociala medier. Saker ska delas, gillas och spridas i olika nätverk där arbetsgivaren vill synas för både befintliga och framtida medarbetare. Att sprida och dela är samtidigt även ett viktigt sätt för individen att bygga sin egen brand; vem man är, vad man gör och vad man är intresserad av och har kunskap om. Vem du är som person speglas av vad du väljer att dela. Men spelar detta någon roll då tänker jag, att inte allt arbetsrelaterat delas i sitt privata nätverk? Ja, det verkar det göra. Enligt undersökningen* söker hela 32 procent av 20-35 åringarna sin information om potentiella arbetsgivare via sociala medier (endast företagets egen hemsida kommer högre med 47 procent). Delas inget av arbetsgivare och medarbetare så blir matchningen av företag och nya talanger svårare.

Om man trivs med sitt jobb och känner stolthet och glädje relaterat till arbetet, så är man kanske mer benägen att dela och sprida arbetsrelaterat material? Jag tror det. Det blir kanske viktigare och viktigare att man känner starkt för en arbetsgivare, inte bara till de arbetsuppgifter man har utan även till verksamhetens mål, samhällsansvar och vision. Allt detta måste vara någonting som man kan stå för även i sitt privata nätverk. Att man trivs och känner engagemang för det man arbetar med är viktigt på så många sätt och jag tycker mig kunna dra en parallell med framtidens devis om det livslånga lärandet - att vi kommer behöva fortsätta utvecklas och utbildads under livet. Är det då inte både roligare och bättre att vi gör det i relation till någonting vi gillar, drivs av, känner för och får energi och glädje genom?

*Källa: Ungdomsbarometerns nya undersökning, Workforce 2020, där 2500 unga vuxna mellan 20-35 svarat på frågor kring arbetslivet.

  

Relaterat

Sofia Wetterborg, Project Manager Learning & Events

Kommentera

TILL TOPPEN AV SIDAN