Ständig förändring kräver nya tankebanor

Jennie Köhlman, Head of Operations 2016-11-07

”Allt förändras – inget är för evigt”, påminde min yogalärare om häromdagen. Insikten att inget är konstant kan både skänka tröst och skapa oro. I en tid präglad av snabb teknikutveckling och en ständigt växande flod av ny information och kunskap är förmågan att förhålla sig till förändring oumbärlig, både för individen och för våra organisationer.

I praktiskt taget alla branscher utmanas vedertagna affärsmodeller och etablerade metoder av  globalisering, digitalisering och teknisk utveckling. I tidigare blogginlägget Digital transformation – handlar det om något annat än förändringsledning? konstateras att behovet av förändringsledning, att stötta ledare och medarbetare genom förändring, aldrig har varit större.

Förmågan att förändra och förändras är numera en ovärderlig konkurrensfördel. Men hur ska vi få människor i våra företag och organisationer att leva och verka i denna turbulens med bibehållen motivation och energi?

Till att börja med behöver vi förändra sättet som vi förhåller oss till förändringar. Vi måste sluta se på förändringar som engångshändelser eller isolerade projekt som har ett slut. Ofta väntar vi också för länge innan vi påbörjar nödvändiga förändringar och försätter på så sätt organisationen i ett slags krisläge, där anpassningen måste ske alltför snabbt. Detta sätt att hantera förändringar gör att det många gånger blir mycket jobbigare än vad det skulle behöva vara.

Istället måste vi organisera våra verksamheter kring flexibilitet och rörlighet. Vi måste skapa en acceptans kring att vi inte vet, att vi behöver prova oss fram, att vi behöver fatta nya beslut och att vi ändrar riktning på vägen.

Organisationskulturen behöver tillåta ett kontinuerligt lärande där vi lyssnar och tar vara på  medarbetarnas  kompetens och idéer.

Inkludera medarbetarna. Människor känner ett naturligt motstånd mot förändring, speciellt om den är påtvingad. Genom att inkludera medarbetarna i olika vägval kommer de att känna sig sedda, stimulerade och stärkta. Samtidigt som organisationen får tillgång till viktig kunskap.

Slutligen, varför gör vi det vi gör? Operationella och finansiella mål i all ära, men om det finns en djupare känsla av mening hos medarbetarna så kommer engagemanget naturligt och människor kommer att jobba ihop istället för emot varandra.

”Det enda varaktiga är förändring.”
– Buddha

  

Jennie Köhlman, Head of Operations

Kommentera

TILL TOPPEN AV SIDAN