Snälla kommer till himlen – stygga längre i karriären

Sarah Hillborgh, Project Manager 2018-11-21

Kommer kvinnor att fortsätta ta sig in på mansdominerade arenor om det sociala priset blir för högt? Eller kommer kvinnor att fortsätta söka sig till traditionellt kvinnodominerade yrken och branscher på grund av upplevda skillnader i personlighet? Det här är något jag funderar mycket på – dels eftersom jämställdhetsfrågan är central i mitt arbete, dels eftersom jag arbetar i en bransch som är kvinnodominerad.

På vårt event Passion HR var majoriteten av besökarna, som alla jobbar med HR på något sätt, kvinnor. Anna Kinberg Batra var key note speaker och det med all rätt. Det hon hade att säga om att vara kvinna och ledare är något som jag vill tvinga alla, oavsett politisk tillhörighet eller kön, att lyssna på. Hon talade om sin tid som ledare för Moderaterna, om sitt misslyckande med uppdraget och de faktorer som talade emot henne som ledare. Hon var också väldigt tydlig med att hon inte såg sig som ett offer för omständigheterna, men att det fanns yttre faktorer som påverkade synen på hennes ledarskap på ett sätt som, med största sannolikhet, hade varit annorlunda om hon var man.

Under tiden som partiledare målade media upp Kinberg Batra som en kall, kantig och stundtals arrogant ledare för partiet. När Malin Ekman på SvD intervjuade henne efter hennes avgång beskrevs hon istället i positiva ordalag såsom mindre statsmannamässig, mer vänlig och varm. Hur kommer det sig – har Kinberg Batra bytt personlighet, undrar jag?

Till skillnad från mer populärvetenskapliga tester är the Big Five det test som enligt rådande forskningsläge anses mäta personlighet på det mest rättvisande sättet. De fem faktorerna i detta personlighetstest är (1) öppenhet, (2) samvetsgrannhet, (3) extroversion/introversion, (4) välvillighet och (5) känslosamhet. Modellen utgår från att alla har dessa delar, men i olika utsträckning, i sin personlighet.

Kvinnor skattar sig i högre utsträckning än män högt på faktorn välvillighet. Forskning visar att kvinnor hamnar högre än män på detta personlighetsdrag både när kvinnor skattar sig själva och när ett externt, könsblandat, urval gör skattningen. Hur kommer det sig och vad blir konsekvenserna? Vi ser denna del av någons personlighet som ett kvinnligt drag. I flera studier finns resultat som visar ett samband mellan att personer (oavsett kön) som har en lägre grad av vänlighet och värme i sin person har en bättre karriär, når högre positioner och tjänar mer.

Hur kommer det sig att vi betalar mer för de mindre vänliga? Att vara hård och tuff betalar sig i lönekuvertet, men det har en social kostnad. En kostnad som den som är mer mån om sociala relationer kanske inte vill betala – något som drabbar kvinnor i betydligt högre utsträckning än männen. Jag tycker att det visar på vikten av att se på jämställdhet med lite skarpare glasögon. Jag börjar också förstå Kinberg Batras resonemang kring karriärens uppgång och fall. Det är kanske inte bara äldre medarbetare som kan behöva nya glasögon? Det finns anledningar till att vi fortfarande inte har haft en kvinnlig statminister i Sverige och även om Annie Lööf nu kanske blir den första så har vi fortfarande mycket kvar att göra. 

 

Relaterat

  • Hur kan du göra skillnad hos er? Börja med att se över er likabehandlingsplan. Har ni inte någon plan finns allt du behöver i vår tjänst Origo. 
  • Se till att ni har en jämnställd lönenivå bland alla medarbetare. Behöver du hjälp med din lönekartläggning kan du gå vår utbildning "Lönekartläggning i praktiken". 
  • Vill du veta mer om hur du genomför en lönekartläggning? Ladda ner vår guide "Tips inför din lönekartläggning". 

Sarah Hillborgh, Project Manager

Kommentera

TILL TOPPEN AV SIDAN