Omvärldsbevakning: Sveriges HR-bloggar om HR:s framtid

Roland Persson, Senior Projekt Manager 2019-04-24

Du vet hur svårt det kan vara att välja vad du ska laga för mat. Du har gjort det tusen gånger tidigare och ändå kan du inte komma på något. För att få inspiration frågar du kollegor och letar i receptböcker (läs: Googlar). Det kan fungera på samma sätt när det gäller idéer till blogginlägg. Det finns tusen saker att skriva om, men den här gången kunde jag inte komma på något.

För att få lite inspiration läste jag igenom en del blogginlägg från bloggar med HR-tema – inte enbart Edge HR-bloggen. Oavsett blogg upplevde jag att det ser ut på liknande sätt; inläggen handlar om framtiden eller om vad vi behöver vara förberedda på. Det finns även några tankar om nutid, men de tenderar till stor del att handla om vad vi vill ska hända i morgon eller hur vi förbereder oss för vad som komma skall.

  • Det pratas fortfarande en del om #metoo. Hur påverkas den vardagliga arbetsmiljön av diskriminerande och brottsliga händelser på arbetsplatsen? Och hur påverkar de efterföljande utredningarna klimatet? Och hur påverkas HR:s interna arbete för att förebygga och motarbeta diskriminerande händelser i organisationen?
  • Det förekommer även inlägg om arbetet mot diskriminerande löner. Det känns positivt för framtiden att det pratas om hur organisationens lönepolicy behöver bli mer känd bland medarbetare och chefer. Och dessutom efterfrågas åtgärder för att få cheferna att följa den. 
  • Talent Management och successionsplanering, att utveckla medarbetarna inom relevanta områden, skapa rätt förutsättningar för rekrytering, att tillvarata den erfarenhet som finns inom organisationen och så vidare.
  • Digitalisering är också vanligt förekommande – Varför vi inte kommit längre och vad vi borde jobba med samtidigt. Och om medarbetarnas möjligheter, tack vare olika sociala medier, att globalt prata om hur det är att arbeta inom en viss koncern och hur det påverkar medarbetarskapet och bilden av organisationen.
  • Det handlar om den fysiska och psykiska arbetsplatsen, om att rekrytera rätt, om att ha ledare som stöttar vid förändring.
  • Hållbarhet – Hur agerar vi idag för att medarbetarskapet ska vara hållbart och leda till en långsiktig utveckling?
  • Till stor del handlar det slutligen också om osäkerheten inför framtiden och spänningen att få en möjlighet att planera inför den. Jag tycker att HR-folket verkar vara mer nyfikna än oroliga, mycket mer intresserade än skärrade.

Varför skriver HR-bloggar så mycket om framtiden? Låt oss hypotetiskt utgå från att de som skriver blogg inom HR-området är ett representativt tvärsnitt av ”HR-folk”. Varför är vi HR-folk så väldigt intresserade av framtiden? Beror det helt enkelt på att vi redan har analyserat vår nutid och är beredda att hantera erfarenheterna i ett annat sammanhang? Jag hoppas och tror det.

Den mer byråkratiska delen av HR:s ansvar har vi redan bra insikt i och kan hantera med hjälp av stödfunktioner och utbildningsinsatser. Arbetsmiljö och arbetsrättsliga frågor är så klart svåra att hantera på egen hand men det finns bra stöd och utbildningar att ta del av. Det strategiska HR-arbetet är mer osäkert och därför strävar HR-folket efter att lära sig mer, hitta lösningar och skapa bra förutsättningar framöver. HR vill framåt!

Vad kommer HR-funktionen att arbeta med framöver? Efter att ha läst en hel del nypublicerade HR-bloggar kan det antas att HR kommer att analysera de förkunskaper de har från diskussioner på sociala medier om hur medarbetarna mår och reagerar på händelser i deras närtid. Resultatet påverkar hela processen med annonsering, rekrytering, introduktion, etcetera, som hanteras mer och mer digitalt och kortar tiden tills medarbetaren är produktiv. Medarbetaren växer snabbt in i en verksamhet som har tydliga ramar för lön och ersättning där hen trivs och får utvecklas med stöd av sin närmaste chef. 

Låter ju som en helt ok framtid, eller vad tycker du? Hur tror du att HR kommer att jobba i framtiden?

 

Roland Persson, Senior Projekt Manager

Kommentera

TILL TOPPEN AV SIDAN