Medarbetarupplevelsen i fokus

Sofia Wetterborg, Project Manager Learning & Events 2017-09-20

”We used to prioritize our stakeholders first, our customers second, and employees third. We now realize we had it backward. If we put employees first, they in turn take care of our customers, and they in turn take care of our shareholders.” (Deloitte Human Capital trends 2017)

Prioriteringen att sätta medarbetarna i första rummet och se till att de har det bra, mår bra och utvecklas i sitt arbete och på sin arbetsplats – det är medarbetarupplevelsen, en av Deloittes Human Capital trends för 2017. Från att företag mer traditionellt sett har satt kunderna i fokus rör vi oss nu mer och mer mot det omvända; medarbetarnas behov och upplevelse av företaget sätts främst.

Medarbetarupplevelsen är omfattande och inbegriper allt från hur man som arbetsgivare attraherar och rekryterar, introducerar, utvecklar sina medarbetare till engagemang och hur vi mår både psykiskt och fysiskt på arbetsplatsen. Många arbetsplatser jobbar med dessa områden idag, men ofta var för sig. För att arbetet ska påverka medarbetarupplevelsen måste delarna hänga ihop och integreras till en sammanhållen enhet enligt Deloittes Human Capital trends.

Enligt Deloittes rapport är detta område just nu intressant för många inom HR och det finns en rad fördelar med att prioritera medarbetarupplevelsen. Egentligen handlar det väl inte om att göra rätt beroende på vad som är hett på topplistan, utan snarare om att vara smart. Ett starkt medarbetarskap och medarbetarupplevelse skapar en stark kundupplevelse. Att sätta medarbetena i framsätet vad gäller allt från deras fysiska och psykiska arbetsmiljö till arbetsredskap, förmåner och kultur skapar en miljö där arbete är kul och där man trivs, motiveras och utvecklas. Medarbetare som trivs gör ett bättre jobb – och bättre prestation hos medarbetarna innebär nöjdare kunder!

Hur ser ert arbete med medarbetarupplevelsen ut?

 

Relaterat

Vill du inspireras och få tips på hur ni kommer igång med arbetet att förbättra medarbetarupplevelsen? Kom till Passion HR den 7 november 2017! 

Årets tema är medarbetarupplevelsen och det blir en spännande dag i högt tempo där vi vill visa hur man på olika sätt framgångsrikt kan stärka medarbetarupplevelsen. Vi kommer att beskriva vikten av ett starkt ambassadörskap och inspireras av de som har lyckats väldigt väl. Under dagen lyssnar vi till ungas förväntningar på arbetslivet och vi visar hur olikheter och ett inkluderande ledarskap berikar medarbetarupplevelsen. Läs mer om Passion HR 2017.

Sofia Wetterborg, Project Manager Learning & Events

Kommentera

TILL TOPPEN AV SIDAN