Lönekartläggning och GDPR?

Sarah Hillborgh, Project Manager 2018-05-18

Våren är en årstid som väcker blandade känslor hos mig. Visst är det vackert med det skira gröna, men det är också ett skoningslöst ljus där varje dammkorn träder fram och gör sig påmint. Fönster ska då putsas och det storstädas för att få ut den gamla dammiga vintern. I år har vi varit tvungna att göra detsamma i och med GDPR, likt vårsolen har den nya förordningen tvingat oss att städa ut det gamla.

Många jag träffar, både kunder och kollegor, känner en osäkerhet inför GDPR; vad innebär det egentligen och vad måste vi göra för att förbereda oss?

Vi har också fått flera frågor om hur man ska tänka kring GDPR när det gäller lönekartläggning, så här kommer fem tips för en säkrare lönekartläggning:

  1. När ni lönekartlägger har ni rättsligt stöd för att behandla personuppgifter, eftersom diskrimineringslagen förelägger organisationen att göra detta en gång om året. Lagkravet gör att vi inte behöver ha något samtycke eller godkännande från medarbetarna för att behandla deras personuppgifter.
  2. Nämn ingen medarbetare vid namn i era analystexter som presenteras i rapporten. I handlingsplanen kan det däremot vara berättigat att skriva ut namn.
  3. När ni har gjort er lönekartläggning och skrivit rapport och handlingsplan bör ni rensa och slänga de personuppgifter som har behandlats i kartläggningen.
  4. Vill ni spara lönedata för uppföljning i kommande kartläggningar så var noga med att avidentifiera den. Lönestatistik för grupper så som män och kvinnor eller grupper av befattningar är okej att spara så länge de inte kan härledas till personer i grupperna.
  5. Ta hjälp av ett systemstöd så att ni har alla uppgifter samlade och att inget ligger och skräpar i en bortglömd Excelfil, i några sparade dokument eller i en inkorg. Då är det betydligt lättare att rensa bland uppgifterna.

Vi på Edge HR har systematiskt rensat i alla våra sparade dokument och slängt det som vi inte ska spara. Det var lite som när man städar hemma, jobbigt och ganska tråkigt att harva igenom gammalt skräp, men tillfredställande när det var gjort – även om datorn inte doftar nyskurade trägolv efter utfört värv.

 

Relaterat

Sarah Hillborgh, Project Manager

Kommentera

TILL TOPPEN AV SIDAN