Kultur – eller "the way we do things around here"

Eva Emfel, Gästbloggare 2016-11-16

Har du hört Linda Hammarstrand tala minns du det. Hon är Clarion Hotels "Director of Passion" och talade passionerat om att "marinera" medarbetare med rätt värdegrund i samband med Passion HR om företagskultur, engagerade medarbetare, lönsamhet och tillväxt. Linda talade bland mycket annat om kraften i att bryta ner affärsstrategin på medarbetarnivå. 

Sofie König och Henrik Martin från Stardust Consulting utgick från affären, talade om vikten av att förklara vart företaget är på väg och varför, och lade sedan till att vara tydlig med vilka beteenden man därför premierar i sin organisation. 

Paulina Ekvall uttryckte sig på samma sätt om att "bli konkret med beteenden" och belöna både beteenden och prestationer. Paulina är HR Director på Arla Foods (snart Senior Vice President Human Resources at BillerudKorsnäs) och utsedd till årets HR-chef i fjol. 

Flera talare konstaterade att visst måste man sätta några värdeord för hela organisationen, men de blir ofta inte så originella. Det väsentliga arbetet är ändå att omsätta värdeorden i beteenden för olika delar av verksamheten. Och för personer i olika roller. 

Så det var mycket fokus på beteenden, alltså det sätt som våra värderingar kommer till uttryck på i vårt arbete och som på en aggregerad nivå blir vår kultur - "how we do things around here". Här uppstår en direkt koppling till förändringsledning, där man brukar prata om att första linjens chefer kan styra skarpt mot en förändring först efter det att man har konkretiserat vilka beteenden man vill se. 

Flera talare var inne på den här styrningen som behöver feedback för att fungera: 

  • tydliggöra förväntningar i förväg (Linda Hammarsten: "vad är du/kollegan lösningen på nästa vecka"
  • positiv förstärkning (Sofie, Henrik, Paulina)
  • korrigerande feedback (Sofie, Henrik, Paulina)

Vilka medarbetare sökes då? Erik Ringertz, vd på Netlight och årets chef för två år sedan, talade tydligt om vad åtminstone han söker efter: personer med integritet, personer med stolthet, vördnad och hederskänsla ("honor"); lyhörda och autentiska personer. Det är trygga personer som kan ha fullt fokus på kunden. 

Lägg därtill 3:s HR-direktör Mattias Segelmark som påminde om devisen "hire for attitude, train for skills". Jag tänker att vi måste bli bättre på det. Fredrik Reinfeldt, som inledde dagen, såg just detta som centralt för att hjälpa nysvenskar in på arbetsmarknaden. Det vi alla kan göra, sade han, är att titta mindre på CV:t och leta mer efter personer med kraft, förmågor och potential.

Så var landar vi i allt detta runt värderingar, kultur, lönsamhet och tillväxt? 

Handen på hjärtat så vet de flesta av oss hur det hänger ihop. Och när vi jobbar, oavsett om det handlar om att dra igång fleråriga, stora förändringsprogram, göra en i raden av alla rekryteringar, följa upp verksamheten eller diskutera med en kollega, så kan vi göra det genomsyrade av företagets värdegrund, som vi tror på och förstår och som självklart kopplar till affärsstrategin på lång sikt. 

Tomas ("Wow is how") Lydahls avslutningsord klingar i mina öron: var alltid den bästa versionen av dig själv. Ja, det lovar jag att vara. Och det är när jag agerar i enlighet med min samlade kunskap och erfarenheter och i enlighet med mina och företagets värderingar.

 

Gästbloggaren Eva Emfel var en av deltagarna på vårt seminarium Passion HR den 9:e november 2016. Hon arbetar som verksamhetsutvecklare på Skolverket, med fokus på förändringsledning. 

 

Relaterat

 

Eva Emfel, Gästbloggare

Kommentera

TILL TOPPEN AV SIDAN