Kaos eller kontroll – Hur stresstålig är du?

Amanda Andersson, Content & Marketing Assistant 2018-11-14

Att vara stresstålig kan i många fall uppfattas som en av de finaste egenskaperna en människa kan besitta. De allra flesta vet dock att stress i för höga doser kan vara skadligt. Ändå händer det allt för ofta att känslan av stress avfärdas som något abstrakt eller något som överkänsliga drabbas av.

I ett stort antal branscher och på många olika arbetsplatser och funktioner är stressrelaterad ohälsa ett påtagligt och konstaterat problem. Ändå är det för många ett normaltillstånd, stundtals något som är eftertraktansvärt eller glorifierat. Du har säkert någon gång hört en bekant säga ”Det är sjukt stressigt och mycket på jobbet just nu, men…” följt av en förklaring och ett leende som kanske inte når hela vägen ut i ögonen. Kanske har du även sagt det själv?

Två av flertalet omständigheter som påverkar den upplevda känslan av stress är då vi upplever brist på tid och kontroll (Johnson, Cooper, Cartwright, Donald, Taylor & Millet, 2005). Ett av dessa tillstånd, tidsbrist eller kaos, kan vi oftast hantera – problemet uppstår när det finns en avsaknad av bägge delarna. Har vi kontroll över en uppgift kan vi hantera att vi har mycket att göra. Upplever vi istället att vi inte har kontroll över situationen går det oftast bra om vi grottar ner oss i uppgiften i lugn och ro och tar den tid vi behöver för att lösa uppgiften. Det blir oroligt och stressigt om varken tid eller kontroll finns.

Känner du igen dig?

De flesta har säkert någon gång upplevt denna känsla i anslutning till både arbete och privatliv. Stressen uppstår i en viss miljö och den upprätthålls och får leva vidare på grund av kulturer och strukturer i denna. Vi är alla olika och hanterar därmed stress på olika sätt – men att det skulle finnas superindivider, stresståliga personer som ”står över” stressen, känns nästan utomjordiskt.

Under de senaste åren har jag som relativt nyexaminerad läst ett antal rekryteringsannonser. Många arbetsgivare poängterar denna stresstålighet som en meriterande egenskap – ibland något nödvändigt för att kunna hantera tjänsten. Vilket budskap sänder detta? Här eftersöks inte individens kompetens, utan snarare dennes förmåga att hantera några av branschens eller arbetsplatsens tillkortakommanden.

Hur ser det ut på din arbetsplats? Pratar ni om stress och hur hanterar ni stressiga situationer och medarbetare? Ett tips är att uppmuntra chefer och kollegor till att prata om och uppmärksamma detta. Genom dialog kan varningssignaler på att allt inte står rätt till observeras tidigare och verktyg eller lösningar för att hantera olika stressfaktorer kan identifieras. Även om en stor del av ansvaret ligger hos arbetsgivaren kan den enskilde medarbetaren ta till enkla knep för att skapa ordning i kaoset, exempelvis:

  • Se över dina måsten. Ifrågasätt om de är relevanta för ditt uppdrag. Kanske finns det en tidstjuv som inte alls är relevant för dig och din roll.
  • Avsätt ordentligt med tid för både planering och reflektion. Håll hårt på denna tid.
  • Vilka verktyg kan underlätta din vardag? Trello, Planner, ett anteckningsblock eller en synkad kalender är bara ett fåtal exempel.

Nyligen läste jag en artikel om ett företag som redan år 2000 (18 år sen!) tog bort ordet ”stresstålig” i sina rekryteringsannonser. Attityderna på arbetsplatsen förändrades kort efter detta och formuleringar som ”i balans med arbete, familj och fritid” kunde istället ses i kravprofilerna. Ingen seriös arbetsgivare bör kräva av sina medarbetare att de ska vara stresståliga, de ska helt enkelt se till att du inte har för mycket på ditt bord för att ens hamna i den situationen – det mest hållbara och lönsamma alternativet för både organisation och individ.

 

Relaterat

  • Hur tar man sig tillbaka till ett fokuserat lugn när det är för mycket? Läs Nilos blogg om mikroövningar med makroeffekt.
  • Varje sjukskrivning är oerhört kostsam – främst för den drabbade individen och dennes nära anhöriga, men även för arbetsgivaren och samhället i stort. Läs mer om hur ohälsa på arbetsplatsen kan förebyggas.
  • Den digitala tjänsten Strategisk HR ger dig tillgång till inspiration, goda exempel och praktiskt stöd för att lyfta HR-arbetet till nästa nivå.

Amanda Andersson, Content & Marketing Assistant

Kommentera

TILL TOPPEN AV SIDAN