Hur går det med er digitala transformation?

Sofie af Ekenstam, Head of Content & Seminars 2018-11-28

Fråga till alla HR-avdelningar i Sverige: Handen på hjärtat – är ni klara över er digitala strategi? Vet ni vad ni behöver göra för att ta er digitalisering ett steg vidare?

Många HR-avdelningar har utmaningar idag i form av att de, utöver att vara datoriserade och automatiserade, också behöver bli digitaliserade. Men vad innebär det och hur ska man tänka? Att arbeta med digitalisering innebär en förändring och det inbegriper även förändrade beteenden – en förflyttning eller digital transformation.

Vad är digitalisering? Att skriva affärsbrev på datorn är inte digitalisering. Att skicka affärsbreven som e-post är inte heller digitalisering. Men när informationen i affärsbreven länkas in i företagets affärsprocesser kan vi tala om digitalisering. Digitalisering förutsätter en genomtänkt plan baserad på kännedom om företagets verksamhet. Det betalar sig på sikt, samtidigt som de mest uppenbara fördelarna ofta märks direkt.

Jag hade häromveckan förmånen att få delta på seminariet ”HR:s roll för Digitaliseringen”, i Edge HR:s regi. Två duktiga digitala förändringsledare, Henrik Ladström och Marie Andervin, höll oss i handen då de både utbildade med stöd i senaste forskningen och workshops.

Henrik och Marie poängterade att det måste finnas förutsättningar att vara digitala. Det innebär att organisationen behöver ha en kultur som understödjer digitalt beteende och fungerande system som underlättar. Dessutom kan man behöva fundera över hur den digitala mognadsgraden i organisationen ser ut för att veta var man ska börja. Varje organisation behöver ställa sig frågan: Hur påverkas vår verksamhet av digitalisering?

Eftersom digital transformation till stor del handlar om förändrade beteenden, är HR en viktig del i arbetet. Ett misstag många organisationer gör, enligt Henrik Ladström, är att lägga ansvaret för digitaliseringen på IT eller på en Chief Digital Manager. Ansvaret hamnar på en person som kanske vare sig har mandat eller resurser.

Det finns tre faser av den digitala transformationen, och innan man börjar med att göra en digital strategi bör man identifiera i vilken fas den egna organisationen befinner sig i. De första faserna handlar om frågeställningar som ”Varför?” och ”Hur kan vi göra saker annorlunda?”. Först när organisationen bedömts ha nått mognadsfas tre och frågorna handlar om ”Vad?” är det dags att ta fram och implementera en digital strategi.

För att ta fram en digital strategi finns det, enligt Marie Andervin, nio viktiga identifierade områden som HR med hjälp av övriga organisationen behöver arbeta igenom. Marie kallar dem digitala motorer. (Läs mer i boken ”Att leda digital transformation”.)

  1. Värderingar/Mission/vision – Varför finns verksamheten och hur ska slutmålet nås? Visionen är ett långsiktigt slutmål och det är värderingarna som värdesätts under resan.
  2. Strategiarbetet – Hur ska arbetet med strategi bedrivas samt hur ska resultatet av arbetet dokumenteras, vidareförs och följs upp i organisationen?
  3. Organisation – Se över den organisationskultur, de kompetenser och den organisationsstruktur som finns i syfte att skapa och levererar erbjudandet.
  4. Infrastruktur – Vilken informationsteknik finns för att stödja verksamhetens processer samt hur ska den integreras i erbjudandet?
  5. Processer – De återkommande flöden som finns för att stödja organisationen i att skapa och leverera erbjudandet.
  6. Data och analys – Hur ska den data som samlas in används i beslutsfattandet, vid implementation av beslut samt hur ska den nyttjas i erbjudandet?
  7. Erbjudande och intäktsmodell – Klargör ert erbjudande och gör en intäktsanalys. (Erbjudandet skapar värde för bolagets kunder och andra målgrupper. Intäktsmodellen är hur verksamheten tjänar pengar.)
  8. Kontaktytor – Var kommer målgrupperna i kontakt med organisationen? Hur integreras erbjudandet och kontaktytorna med varandra?
  9. Relation – Hur integreras verksamheten med sina målgrupper (och medarbetare)? Vilka relationer utvecklas? Hur integreras dessa med erbjudandet?

Behöver ni motivation för att komma igång med er digitalisering? Sätt upp mål som helt enkelt inte kan infrias om ni inte har infört ett digitalt arbetssätt.

Hur ser det ut hos er? Vilka utmaningar har ni kring digitalisering? Och framförallt – hur långt har ni kommit på er digitala resa?

 

Relaterat

Sofie af Ekenstam, Head of Content & Seminars

Kommentera

TILL TOPPEN AV SIDAN