Hur du skapar framgångsrika talanger genom diktläsning och balettdans!

Jan Orvegård, Affärsområdeschef TM/Comaea 2017-10-11

Tidigare har min underbara kollega Anna Kempe skrivit om hur viktigt det är att definiera begreppet talang (”När talang inte räcker till”). Begreppet används ofta av oss HR-passionerade och ofta med helt olika betydelser. Ser man till ordboken beskrivs en talang som en medfödd lätthet att tillägna sig en specifik förmåga eller färdighet. En individs talang sägs till och med av vissa vara gudasänd.

Det sägs också att man kan träna sig till talang. Du känner säkert till begreppet 10 000 timmar, vilket är antalet timmar du behöver träna för att bli en talang. Enligt svensken Anders Eriksson, som forskat fram att genom medveten och riktad träning (Deliberate Practice) i 10 000 timmar, kan du bli världsledande expert inom ett område.

I företagsvärlden kan en talang vara en person som anses vara en av bolagets bäst lämpade internkandidater till högre positioner. Då är oftast begreppet mer ett synsätt än en faktisk beskrivning av en person eller dess potential. Idag skulle jag vilja säga att ordet talang ofta används som ett mer modernt ord för medarbetare.

En talang kan alltså vara medfödd, upptränad eller betraktad. Men jag anser även att det krävs en insats av dig; din förmåga att dra nytta av dina talanger, vilket bygger på din motivation och vilja att göra något av dem.

Jag lyssnade nyligen på tidigare förbundskaptenen i fotboll, Lars Lagerbäck. Han säger att "En talang inom fotbollen är någon som inte lyckats ännu". Vilket ju är lite skämtsamt, men samtidigt belyser det vikten av att se en person som en potentiell talang med goda förutsättningar att lyckas. Detta måste innebära att det är organisationens och chefens ansvar att förädla den talang som kan finnas hos var och en? Som ett exempel läste jag nyligen en undersökning bland idrottsförbunden i Sverige. Där slogs det fast att ”Tankarna som framträder i intervjuerna med idrottsledare stämmer väl med forskning som menar att en lärandeprocess och en stödjande miljö är viktigare än medfödd talang."

Som ett lysande exempel på det kan jag inte låta bli att nämna sagan om Östersunds Fotbollsklubb (ÖFK). Tränaren Graham Potter har använt "okända talanger” i laget, det vill säga personer som inte riktigt fått blomma ut i sina tidigare klubbar. Graham utmanar dem att hela tiden förflytta sin trygghetszon genom att bland annat uppträda på fotbollsgalan, högläsa dikter för varandra, spela teater och dansa balett. Genom att fokusera på fotbollsspelarnas personliga utveckling och genom Grahams fulla förtroende kring deras förmåga har de bland annat vunnit Svenska Cupen och nu leder deras grupp i Europa League!

Att hela tiden skapa, förädla, förvalta och utveckla ALLA bolagets talanger ger fantastiska resultat. Hur jobbar ni med era (kända och okända) talanger?

 

Relaterat

Jan Orvegård, Affärsområdeschef TM/Comaea

Kommentera

TILL TOPPEN AV SIDAN