Hur bra är du på feedback?

Marie Lichtenstein, Account Manager 2018-10-10

Hur många gånger har det hänt att du gjort något riktigt bra i ditt arbete, men inte fått någon respons av vare sig kollegor eller chefer? Jag vågar påstå att detta är vardag för många.

Att ge en medarbetare en klapp på axeln och samtidigt berömma för ett bra jobb gör ofta personens fortsatta arbetet lite lättare. Medarbetaren kan sträcka på sig och känna den där känslan av att ha lyckats. Men hur ofta uppmärksammas bra prestationer och hur väl arbetar arbetsplatser med feedback? Arbetsgivare kan bli lite blinda inför medarbetare som presterar på topp hela tiden, det är lätt att ta för givet att dessa personer alltid levererar.

Många arbetsplatser arbetar mer och mer med feedback idag jämfört med tidigare, men inte i den utsträckning som det skulle behövas. Min uppfattning är att många chefer alldeles för ofta känner sig nöjda med att de faktiskt uppmärksammat medarbetaren och prestationen som är utförd. Men de skulle kunna gå ett steg längre och ge feedback om exakt vad det var som var så bra gjort, dela upp den där klappen på axeln i små bitar och fundera på vad det var som var bra. En snabb leverans av något? Ett bra utfört samtal? Det kan egentligen vara vilket arbete som helst som är utfört och där medarbetaren är värd mer än ”bara” en klapp på axeln.

Feedback handlar inte enbart om positiva reaktioner. Det kan vara att en kollega tar över någon annans arbete och man vill fråga varför det blev så. Hur ställer man den frågan utan att någon går i taket? Det är inte alltid lätt, men det går om man arbetar mer med feedback och lär ut vad feedback handlar om.

Feedback berör inte bara arbetsplatsen och kollegorna, det är egentligen samma sak när det gäller fritiden. Exempelvis barnens hockeylag där barn gör något bra eller dåligt. Tala om vad som var bra så att barnet kan utveckla sig än mer. Tala om vad som var mindre bra och prata om hur man kan göra för att vända det negativa till något positivt. Kan vi börja med vardagliga saker så kommer feedback-tänket snart sitta i ryggmärgen, oavsett om det handlar om barn, kollegor, familj, vänner eller varför inte helt främmande personer.

Säg det eller glöm det, är något att tänka på. Antingen säger man saker direkt till den berörda personen eller så glömmer man det. Ta inte upp något flera veckor senare när du kan förändra tillvaron till det bättre redan idag.

Att kunna ta emot feedback är också något man kan behöva träna på. Se illustrationen av feedback-trappan nedan, vilket steg befinner du dig på när du får feedback?

 

Relaterat

  • Den digitala tjänsten Strategisk HR ger dig tillgång till inspiration, goda exempel och praktiskt stöd för att lyfta HR-arbetet till nästa nivå. Den innehåller bland annat ett stort avsnitt om feedback, att ge och ta emot samt hur man kan träna på detta.
  • Vill du läsa mer på temat utveckling? Med vår guide för utvecklingssamtal får du tips på hur utvecklingssamtalet blir just utvecklande, för medarbetare, ledare och organisation.

Marie Lichtenstein, Account Manager

Kommentera

TILL TOPPEN AV SIDAN