Har du mött en intraprenör?

Nilo Razzi Mir, Project Manager Learning & Events 2018-10-30

Den 6 november arrangerar vi på Edge HR ett stort inspirationsevent i Stockholm – Passion HR. Temat för i år är förändring – ett alltid lika aktuellt tema och ett alltid lika oundvikligt fenomen. Ett tema som diskuterades i förstudiefasen av Passion HR berörde intraprenörskap och dess vikt för organisatoriska förändringar och framgång. Dock visade det sig att konceptet inte var så välkänt bland oss i projektgruppen och när vi spanade runt märkte vi att vi inte var ensamma. Trots dess uppskattade drag är intraprenören något man (alltför) sällan pratar om. Så vad (eller vem?) är en intraprenör?

En intraprenör är en anställd som tar ansvar och driver affären inom den egna organisationen. Med andra ord är det individuella medarbetare som besitter entreprenör-egenskaper och utmanar samt utvecklar på hemmaplan (det vill säga den egna organisationen).

Att som verksamhet ha medarbetare som faller under kategorin intraprenörer har uppenbara fördelar: intraprenören skapar nya affärsmöjligheter och driver strategiska förändringsarbeten och modernisering av befintlig verksamhet. Med andra ord, en riktigt drivkraft för organisatorisk välgång!

Tack vare de uppenbara fördelarna för den organisatoriska prestandan har intraprenören varit ett hett forskningsämne sedan 1980-talet. En stor del av forskningen har berört intraprenören som person. Alltså hens karaktäristiska personlighetsdrag, som generellt förknippats med egenskaper som initiativtagande, risktagande, påhittig och idérik. I korta drag – en riktigt kreativ och engagerad medarbetare (”vilken dröm”, tänker säkert alla arbetsgivare som läser detta).  

I en studie om intraprenörskap och engagemang i arbetet behandlar Gawke, Gorgievski och Bakker (2017) detta lite mer på djupet. De beskriver de särskilda karaktärsdragen intraprenören besitter som:

”…agentic and anticipatory behaviours aimed at creating new businesses for the organization and enhancing organization’s ability to react to internal and external advancements.”

En stor del av intraprenörens åtråvärda egenskaper diskuteras därmed i samklang till hens så kallade ”personal resources”, vilket innefattar individens egenskaper att kunna hantera och påverka sin (arbets-)miljö. Som Gawke et al. (2017) klargör är det inte enbart erfarenhet och färdigheter, utan många gånger en fråga om mentalitet och psyke hos medarbetaren som utgör dess särskilda karaktärsdrag.

Av ovan diskussion är det uppenbart att intraprenörer är oerhört värdefulla för att organisationer ska frodas och överleva i vår nutids alltid föränderliga klimat. Däremot kan intraprenörens specifika (och något idealistiska) egenskaper uppfattas som statiska och konstanta – med andra ord något en person antingen har eller inte har, oavsett externa förhållanden.

Det är införstått att en intraprenör besitter särskilda egenskaper. Dessa drivna, motiverade och modiga individer har mycket troligt antingen fötts med, eller kultiverat fram dessa kvalitéer. Betyder detta att organisationer som idag inte förefaller ha medarbetare med dessa egenskaper är utan intraprenörer? Nej, absolut inte! För oavsett om de interna faktorerna är där (individen), kan de externa faktorerna (organisationen) medföra blockader och barriärer. För att organisationers intraprenörer ska kunna blomstra, frodas eller kanske attraheras är de externa faktorerna lika viktiga som individens redan nämnda särskilda egenskaper. Med andra ord är organisationens klimat, miljö, mentalitet och förhållningssätt essentiella för att dess intraprenörer ska kunna vara verksamma.

Vilken miljö är då mest frodig för tillväxten av intraprenörer? Vad behövs för att intraprenörer ska attraheras och utvecklas? Den diskussionen fortsätter vi med vid nästa inlägg. Till dess kan vi alla dock reflektera över vilka ”intraprenöristiska” drag vi själva kan ta oss an och förädla.

Nilo Razzi Mir, Project Manager Learning & Events

Kommentera

TILL TOPPEN AV SIDAN