Här är det bästa utvecklingssamtalet!

Jan Orvegård, Affärsområdeschef TM/Comaea 2018-02-14

På Edge HR jobbar vi med många kunder kring utvecklingssamtal. Vi får ofta frågor som: ”Har ni bra underlag till ett bra utvecklingssamtal?” och ”Vilken är den bästa mallen, modellen eller uppföljningsformatet?”.

Dessa frågor påminner mig om huslarm! För några år sedan gick det en brittisk TV-serie om innovationer och den kreativa processen. Vi fick följa två innovatörer/arkitekter/ingenjörer som antog en utmaning och sedan gick till botten med problemet enligt en tydlig process. I slutet av varje program gick de till en ledande aktör inom området och presenterade sin lösning.

I ett av avsnitten ville de skapa det bästa huslarmet. De intervjuade tidigare kriminella (specialister på inbrott i hus), de pratade med poliser, statistiker, villaägare etcetera. Resultatet av detta var att det inte spelade någon större roll om det fanns larm eller inte. Det visade sig att många inbrott skedde i hus som hade larm, men där larmet av olika anledningar inte var påslaget – kanske skulle man bara iväg en kort stund, eller så glömde man. Det spelade alltså ingen roll vilken larmleverantör eller system som användes, så deras slutsats blev att det bästa larmet är det larmsystem som faktiskt ANVÄNDS…

Lösningen på detta problem blev en fjärrstyrningsknapp som såg ut som en billarmsknapp. När man tryckte på denna låste man dörrarna och aktiverade larmet samtidigt. Därmed "tvingades" husägaren att aktivera larmet så fort de lämnade huset, vilket skapade önskat skydd.

Viktigare ATT än HUR. Det är precis samma sak med utvecklingssamtal. Det spelar mindre roll vilka frågor som ställs och hur samtalen genomförs. Om man har ett strukturerat samtal en gång per år med en uppföljning samt arbetar nära varandra i vardagen eller om man har ett årligt samtal och månatliga kortare strukturerade avstämningar eller om man enbart kör kortare mer eller mindre formella/strukturerade möten är alltså inte det viktigaste.

Visst finns det skillnader om man ser på effekten av att arbeta en gång per år, en gång varje månad eller en blandning av dem. Men den stora effekten är att man faktiskt HAR samtal/avstämningar och att den väg man har valt används konsekvent.

Det är alltså mer relevant att välja väg och att vara uthållig i ATT genomföra samtalen, än att tampas med vilken modell man ska ha eller att göra en stor analys kring vilka frågor man ska ställa.

Mina och mina kollegors erfarenheter kring vad som faktiskt spelar mer roll är följande:

  1. Chefer och medarbetare förstår varför man har samtalet.
  2. Cheferna är trygga i att leda samtalet alternativt de korta avstämningarna.
  3. Samtalet är enkelt att genomföra och följa upp.


Så kom ihåg att slå på larmet och att genomföra medarbetarsamtalen enligt er utstakade väg!

 

 

Relaterat

Jan Orvegård, Affärsområdeschef TM/Comaea

Kommentera

TILL TOPPEN AV SIDAN