Hållbart ledarskap – om vi vill prestera på topp

Yvonne Sjöberg, Gästbloggare 2017-10-03

Att inspirera och inspireras, det är viktiga ingredienser i livet. Edge HR:s event Hållbart Ledarskap gav mig många härliga kickar:  nya infallsvinklar, ny kunskap, intressanta möten och skönt att också få bekräftelse på mina egna funderingar kring ett hållbart arbetsliv.

Den röda tråd som jag tar med från dagen är vikten av självinsikt – allt börjar hos mig. Varför reagerar jag som jag gör? Vilka tidigare upplevelser och erfarenheter styr mina reaktioner? Hur kan jag ta ansvar och påverka min situation? Giorgio Grossi, docent från Stressmottagningen på Karolinska Institutet, framhöll vikten av att förebygga och att ha visshet om vad jag vill, inte vad andra vill.

Tydlighet i arbetsuppgifter är en viktig friskfaktor på jobbet. Ann-Katrine Roth, jurist och konsult inom jämställdhetsområdet, pekade på värdet av befattningsbeskrivningar. Hon sammanfattade sin föreläsning med: ”Vi kan inte lagstifta beteenden, men lagar ger ramar och grunder”.

Gerhard Bley, vd för livsmedelsbolaget Kavli väckte engagemang under sin presentation av det empatiska ledarskapet. Ur självinsikten föds empatin. Det handlar inte om att tycka lika, utan om förståelse och medkänsla för andras tankar och upplevelser. Gerhard lyfte det holistiska synsättet. Det går inte att särskilja privat-Yvonne och jobb-Yvonne, allt hänger ihop. Jobbet påverkar privatlivet, privatlivet påverkar jobbet. Välmående tar sin grund i att hitta balans mellan de olika delarna i våra liv.

Inspiration och motivation betyder mycket för oss alla. Känner jag glädje när jag åker till jobbet? Har vi teknik och hjälpmedel som hjälper oss, eller ger vår digitala arbetsmiljö oss ont i magen av struliga, osäkra och svårförståeliga system. Gustav Molnar, specialist på den digitala arbetsplatsen, underströk att det oftast finns massor av bra teknik på arbetsplatsen, men det är viktigt att vi ser till att alla får rätt förutsättningar och kunskaper för att använda tekniken.

Jag är glad att hållbarhetsbegreppet alltmer även inkluderar det sociala området. Miljö- och klimatfrågor är viktiga och mitt i detta finns människan som behöver goda sociala förutsättningar för att må bra. Förändringar i arbetlivet sker i hög takt och det är viktigt att vi ser varandra och att vi är lyhörda för när stressen påverkar hälsa och välmående. Ett hållbart ledarskap stärker individer och organisationer, det skapar förutsättningar för arbetsplatser där vi mår bra och presterar på topp.

 

Relaterat

Yvonne Sjöberg, Gästbloggare

Kommentera

TILL TOPPEN AV SIDAN