Grattis på ettårsdagen AFS 2015:4!

Yvonne Sjöberg, Gästbloggare 2017-03-24

För mig har det varit ett år som kantats av många inspirerande möten med personer som berörts av AFS 2015:4 – den nya föreskriften om social och organisatorisk arbetsmiljö. Jag bär en känsla av ett ”äntligen” som genomsyrat dessa möten: äntligen något konkret att utgå ifrån, äntligen stöd i att lyfta frågorna!

Jag möter ett uppdämt behov av att lyfta de ”mjuka frågorna”, få diskutera dem med såväl sakkunniga som kollegor. Diskussionerna på mina föreläsningar och kurser är långa, livliga och fyllda av åsikter och funderingar utifrån vardagshändelser, uppkomna situationer och utmaningar på arbetsplatsen.

Under året har jag noterat tre områden som väcker extra stort engagemang:

1. Arbetsrelaterad eller privat ohälsa?

Var har ohälsan sin grund; är det på jobbet eller hemma? Vilka krav kan arbetsgivaren ställa på sina medarbetare utanför arbetstid? Vilka frågor om privatlivet är okej att ställa? Jag tror att denna osäkerhet beror på ovana och okunskap. Att stötta och hjälpa en person oavsett orsak gynnar alla. På samma sätt som någon med missbruksproblem är en risk i arbetsmiljön, är också en person med ohälsosam livsstil det. Personen utsätter inte enbart sig själv, utan också människor i sin omgivning för risker. En livsstil med till exempel sena nätter leder till sömnbrist. Forskning visar att en person med sömnbrist har en reaktionstid som motsvarar 0.8 promille alkohol i blodet (0.2 promille = rattfylleri, 1.0 = grovt rattfylleri). Studie av Johannes van den Berg, Umeå universitet

2. Medarbetaransvar

Det är inte bara chefen som brister i sin roll när saker inte fungerar som tänkt. Alla har vi ett ansvar för vår arbetsmiljö. Vilka attityder och jargonger finns? Stöttar och hjälper vi varandra? Är det okej att berätta när vi ser mobbning, misstänker alkoholproblem eller ser en kollega som mår dåligt? Det finns arbetsplatser där medarbetare tvekar inför att berätta - man är rädd för att bli beskylld för att skvallra. Det är viktigt att skapa ett klimat där vi kan och vågar prata naturligt om de här frågorna.

3. Gränslösa arbetslivet

Är det en resurs eller ett hinder att kunna jobba hemifrån, jobba sena kvällar, på tåget, skicka e-post dygnet runt sju dagar i veckan? Åsikterna går isär, någon tycker att det är arbetsledningens ansvar att inte skicka e-post utanför ordinarie arbetstid, andra att det är upp till var och en att läsa eller låta bli. Många kan hantera och må bra i den här friheten, men frågan är hur vår hjärna mår av att inte få pausa? Det finns en fara i ett liv där fritid och arbetsliv flyter ihop. Hur ser arbetsgivaren till att alla får den återhämtning som den nya föreskriften AFS 2015:4 kräver?

Det är inte enbart Sverige som brottas med en ökad psykisk ohälsa. Vi ser samma trender i övriga Europa. I Frankrike har en lag införts som förbjuder arbetsgivare att kontakta medarbetare utanför ordinarie arbetstid. I Tyskland har flera storföretag policyer att inga jobbmejl får skickas eller läsas utanför arbetstid.

Med AFS 2015:4 är det självklart att risk- och konsekvensbedöma även ”de mjuka frågorna”, oavsett om det är en ny maskin som ska införskaffas eller en omorganisation vi står inför. Med den nya föreskriften som vägvisare ser jag fram emot ännu ett år av att sprida kunskap och inspirera till ett hälsofrämjande arbete, med målet att integrera alla arbetsmiljöaspekter i den dagliga verksamheten.

På arbetsplatsen ska människor må bra, känna arbetsglädje och ha förutsättningar för att leverera ett jobb av högsta kvalitet. Till jobbet ska vi glatt visslande cykla varje morgon!

Gästbloggaren Yvonne Sjöberg är en erfaren konsult inom arbetsmiljöområdet och driver företaget Odeas. Yvonne värnar om ett systematiskt, hälsofrämjande och professionellt arbete för att främja utveckling och hälsa för individer, grupp och verksamhet. Yvonne Sjöberg är en av experterna bakom tjänsten Origo. 

 

Relaterat

  • Den digitala informationstjänsten Origo innehåller ett stort avsnitt om arbetsmiljö med flera olika dokumentmallar

Yvonne Sjöberg, Gästbloggare

Kommentera

TILL TOPPEN AV SIDAN
var pageName = "Grattis på ettårsdagen AFS 2015:4!"; var termsPage = "/om-edge-hr/gdpr/samtycke/";