God frotiätsntng och gtot ntyt år!

Jan Orvegård, Affärsområdeschef TM/Comaea 2017-01-13

Eilngt en uneörnskding på ett egnskelt uivtnierset så seplar det inegn roll i viekln odrnnig bksortnävea i ett ord såtr. Det edna som är vtikigt är att fsötra och ssita bavstoken såtr på rtät patls. Dttea broer på att vi itne leäsr vjrae bkosatv för sig, uatn odern som hlehet.

Vssit är det cloot att nstaän vjrae preosn kan lsäa dttea?

Läs detta igen – belöna dig själv till att du har en fantastisk hjärna och att du lyckades! Förståelsen av meningen ovan bygger på att du känner till orden och har läst dem innan, samt att du har förstått dess innebörd.

Men samtidigt så visar det också hur lätt vi har att låsa in oss och att tolka innehållet, eftersom "jag vet ju vad som är tänkt att stå". Precis på samma sätt gör vi dagligen – vi tolkar varje situation och ord efter våra tidigare erfarenheter. Det är också en viktig anledning till att det är så svårt med förändring. Det är, som du säkert är medveten om, naturligt för oss att sortera in information in i de tolkningsboxar vi redan har. Konsekvensen är att vi löser dagens problem med gårdagens lösningar. För att tänka och utveckla vår förmåga till att förändras behöver vi hjälp. 

Efter att ha följt och träffat många "gurus" inom förändringsarbete vill jag framför allt rekommendera en inriktning. Den beskrivs i boken "Influencer - The New Science of Leading Change".  Boken säger att det inte finns en "best practice"  för förändring. Utan att hemligheten ligger i en mix av flera parallella strategier.

I följande filmklipp finns ett kort praktisk exempel på hur det kan fungera:

För att lyckas behöver vi ge individen många olika möjligheter inom olika typer av inflytande. Det finns sex typer av strategier.

 Tre handlar om motivation: 

  • Hur motiverad är jag? (personligt)
  • Hur kan jag bli motiverad av andra (social påverkan)?
  • Är strukturen eller processerna byggda för att uppmuntra ett nytt beteende? (struktur)

 De resterande tre är kopplade till förmågan:

  • Klarar jag av det? (personligt)
  • Kan mina kompisar/kollegor hjälpa mig klara av det? (social påverkan)
  • Vilka strategier förenklar och vilket strukturellt stöd finns det för att "göra det lätt att göra rätt"? (struktur)

 Ju fler av dessa sex strategier du kan applicera på dig själv, desto bättre är dina chanser att lyckas med förändringen. Ovanstående sex strategier går också att läsa utifrån ett kompetensperspektiv. Kompetenssatsningar behöver fokuseras på medarbetarnas förmåga och attityder på många olika sätt, vilket ökar möjligheten till framgångsrikt förändringsarbete!

Lkcya tlil!

 

Relaterat

Jan Orvegård, Affärsområdeschef TM/Comaea

Kommentera

TILL TOPPEN AV SIDAN